Adopce – jak na to

Ne každé ženě je dopřáno počít vlastní dítě, naštěstí je zde možnost osvojit si dítě, které zase nemělo štěstí na rodiče. Víte ale, co všechno musíte podstoupit a na co si obzvláště dát pozor?

Žena držící dítě v náručí

Než přistoupíte k adopci – zbavte se mýtů!

Okolo osvojení dítěte panuje mnoho mýtů. Spousta z nás si představuje, že přijde do dětského domova, ukáže prstem na to nejhezčí a nejzdravější dítě a to si pak odvede domů. Adopce je ale ve skutečnosti mnohem komplikovanější.

Nejste to vy, kdo si dítě vybírá, ale sociální pracovníci, kteří určí, jaké dítě je vzhledem k vašim zkušenostem a možnostem nejvhodnější. Máte sice právo sdělit své představy o dítěti, čím méně požadavků ale máte, tím rychlejší je celý proces. V adopci mají vždy přednost děti rómské, míšené, postižené nebo problémové.

Jak zažádat o adopci

Chcete-li zažádat o adopci, je třeba navštívit úřad k tomu určený. Zpravidla se jedná o obecní úřad, ve velkých městech Magistrát. Ptejte se na odbor sociálních věcí nebo sociálně právní ochrany dětí. Pracovnice bude chtít znát důvody Vašeho rozhodnutí, Vaše představy o dítěti, (věk, pohlaví, zdravotní stav, etnikum) předá Vám k vyplnění žádost o adopci a zařadí do evidence. Počítejte s tím, že dále budete muset předložit zprávu o Vašem zdravotním stavu, potvrzení od zaměstnavatele (kvůli zjištění ekonomických poměrů), oddací list a fotografii.

Připravte se na psychologické pohovory

Smyslem adopce je zajistit dítěti co možná nejvhodnějšího rodiče, proto jsou žadatelé o adopci velmi přísně posuzováni. Nevyhnete se například psychologickým pohovorům, kdy budete dotazování na dětství, manželství, Váš způsob života a podobně. Sociální pracovnice Vás navštíví také u Vás doma, aby se ujistila, že je Vaše sociální a ekonomické zázemí opravdu v pořádku.

Přípravný kurz pro žadatele

Jakmile Vám bude nabídnuto k adopci vhodné dítě, je Vaší povinností zúčastnit se přípravy na přijetí dítěte do rodiny. Tyto přípravy zahrnují výcvikové semináře a přednášky, na kterých získáte základní informace o potřebách dětí vyrůstajících mimo biologickou rodinu a kde se také můžete ptát na cokoliv, s čím si nejste ve výchově osvojeného dítěte jisti.

Preadopční péče

Pokud o vybrané dítě projevíte zájem a vše proběhne v pořádku, bude Vám dítě svěřeno do tzv. předadopční péče. Znamená to, že dítě již může být u Vás doma, ale po právní stránce ještě není „Vaše“. Rodiči se stáváte teprve po řádném rozhodnutí soudu – a k tomu nemůže dojít dříve než po třech měsících přeadopční péče. Již v tomto období ale máte nárok na dávky státní sociální podpory.

Pozor na práva biologických rodičů!

Osvojením vzniká mezi Vámi a dítětem stejný poměr, práva a povinnosti, jako mezi jinými biologickými i rodiči a jejich potomky. Práva původní rodiny ovšem adopcí zanikají. Výjimkou je tzv. osvojení prvního stupně, kdy může adopci ze zvlášť závažných důvodů zrušit soud a dítěti je navráceno původní příjmení a obnovena veškerá práva i povinnosti biologických rodičů.

Kdy je potřeba souhlas biologických rodičů

 Pro zdárné osvojení dítěte je nutný souhlas biologických rodičů. Ten mohou podepsat nejdříve v 6 týdnech věku dítěte. Bohužel ale také mají právo se odvolat, a to do doby, než Vám dítě bude pravomocně svěřeno do péče. Souhlas k osvojení nepotřebujete tehdy, kdy jsou biologičtí rodiče zbavení rodičovské zodpovědnosti (děje se tak zvláště u rodičů, kteří péči o dítě nezvládali nebo o dítě více než půl roku neprojevili zájem) nebo pokud rodiče dítěte zemřeli.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies