Bodový systém a jeho pravidla

Už 1. 7. 2006 bude zaveden nový bodový systém. Každý přestupek bude mít přidělen konkrétní počet bodů. Při dosažení horní hranice 12 bodů přijde řidič na rok o řidičský průkaz. Za rok bez nehod se vám však 4 body přičtou.
Žluté policejní auto jedoucí po silnici

Bodový systém- kdy a jak

Bodový systém bude v České republice zaveden 1. července 2006. Kromě blokové pokuty budou policisté každý přestupek hlásit příslušným obecním úřadům. Podle druhu přestupku pak bude řidiči zapsán příslušný počet bodů.

Bodový systém – proč má být zaveden?

Zvýšení bezpečnosti na silnicích

Hlavním důvodem zavedení bodového systému je snaha o snížení počtu dopravních nehod v České republice. Systém byl schválen dne 28. dubna 2004 a je součástí nové Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Hrozba ztráty řidičského průkazu má řidiče odradit od porušování pravidel silničního provozu. Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že zavedení bodového systému je opravdu pro zvýšení bezpečnosti na silnicích účinné. Jakmile například řidiči získají své první body, začnou si dávat větší pozor.

Další důvody zavedení bodového systému

 • Protože budou všechny přestupky hlášeny, omezí se možnost korupce.
 • Systém částečně řeší problém s vymáháním uložených pokut.
 • Bodový systém vyřazuje ze silničního provozu řidiče, kteří opakovaně porušují předpisy.

Započítávání bodů

Každý přestupek má přidělen konkrétní počet bodů. Nejmenší počet je jeden bod, nejvyšší sedm bodů. Sedm bodů je stanoveno např. za zavinění autonehody s těžkými následky zranění. Pokud spácháte více přestupků najednou, bude vám započítán počet bodů za ten nejzávažnější z nich.

Odebrání řidičského průkazu

Řidiči bude na rok odebrán řidičský průkaz, jakmile dosáhne horní hranice 12 bodů. O dosažení nebo překročení 12 bodů bude řidič včas informován. Do pěti dní od tohoto oznámení musí řidičský průkaz odevzdat. Pro jeho opětovné získání pak bude muset znovu složit zkoušku ze způsobilosti k řízení motorového vozidla.

Odečítání bodů

Čtyři body se řidiči z bodového konta odečtou, pokud bude mít celý jeden rok bez přestupku. Po dalším roce bez přestupku se mu opět odečtou čtyři body. Za tři roky bez přestupků se vám odečtou všechny body, které jste dosud nasbírali.

Kde všude je bodový systém používán

 • Velká Británie
 • Irsko
 • Polsko
 • Maďarsko
 • Španělsko
 • Itálie
 • Rakousko
 • Řecko
 • Finsko
 • Portugalsko
 • Německo
 • Francie (bodový systém je zde praktikován tak, že řidič má přidělen pevný počet bodů a za každý přestupek jsou mu body odečítány. O řidičský průkaz přichází jakmile dosáhne nuly)

Některé přestupky a body k nim přiřazené

7 bodů

 • Řízení vozidla pod vlivem alkoholu s obsahem více než 0,3 ‰ v těle.
 • Odmítnutí řidiče podrobit se dechové zkoušce.
 • Zavinění dopravní nehody s následkem těžké újmy na zdraví nebo usmrcení.

6 bodů

 • Protizákonné předjíždění vozidla.
 • Otáčení se nebo jízda v protisměru na dálnici či silnici pro motorová vozidla.
 • Zakázáné vyjíždění na železniční přejezd.
 • Řízení vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.

5 bodů

 • Řízení technicky nezpůsobilého vozidla, které ohrožuje bezpečnost na pozemních komunikacích.
 • Řízení motorového vozidla bez držení posudku o zdravotní způsobilosti.
 • Řízení motorového vozidla bez držení osvědčení profesní způsobilosti řidiče.
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec.
 • Projetí vozidla na červenou.

4 body

 • Neumožnění chodci přejít bezpečně přechod pro chodce.
 • Ohrožení chodce při odbočování.
 • Nedání přednosti v jízdě v případech, kdy má-li řidič tuto povinost.
 • Překročení nejdelší přípustné doby řízení.
 • Nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky.

3 body

 • Neohlášení dopravní nehody.
 • Nepřivolání nebo neposkytnutí pomoci oběti dopravní nehody.
 • Zavinění dopravní nehody, která způsobila škody na zúčastněných vozidlech nebo jiných hmotných věcech (škoda nižší než 50 000 Kč).
 • Telefonování během řízení vozidla.
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec.
 • Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, má-li řidič tuto povinnost.
 • Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.
 • Řízení vozidla pod vlivem alkoholu s obsahem 0,3 ‰ nebo méně než 0,3 ‰ v těle.

2 Body

 • Nedovolená jízda po tramvajovém pásu.
 • Nepřipoutání řidiče bezpečnostním pásem.
 • Nepoužití dětské sedačky, má-li řidič tuto povinnost.
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec.

1 bod

 • Neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu.
 • Neosvětlení vozidla v případě, kdy má řidič tuto povinnost.
 • Porušení povinnosti vyplývající ze značky "Zóna s dopravním omezením", "Obytná zóna"nebo "Pěší zóna".
Více se o pravidlech bodového systému dozvíte na www.novapravidla.cz.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies