Čtení dětem mění životy

V posledních letech je četba velmi razantně vytlačována médii z žebříčků zájmů. Většina z nás již odložila knihy i noviny a raději sleduje televizi či surfuje na internetu. Už málokdo se však pozastaví nad tím, jaký dopad toto jednání má, a to zejména na naše děti.

Kreslený obrázek s nápisem celé Česko čte dětem

Když se podíváme o pár let zpátky, zjistíme, že četba byla u lidí velmi oblíbená a téměř každý rodič svému dítku před spaním předčítal pohádky. V dnešní uspěchané době však raději posadíme své potomky k televizi a něco jim pustíme. Tímto počinem však bráníme úspěšnému rozvoji mnoha schopností, které se utvářejí právě předčítáním a samotnou četbou. Konkrétními dopady na dítě, jemuž není předčítáno a není postupně vytvářen vztah k této činnosti, jsou:

 • malá slovní zásoba;
 • špatné vyjadřování;
 • chybějící grafická paměť, která by mohla napomoct při pravopise obtížnějších slov;
 • omezený rozvoj fantazie;
 • menší množství všeobecných znalostí;
 • větší riziko vzniku závislosti na televizi/počítači;
 • zhoršené rozeznávání dobra a zla;
 • méně návodů na vyrovnávání se s těžkými životními situacemi;
 • omezená schopnost koncentrace;
 • nedokonale rozvinutí logického a kritického myšlení;
 • a další.

Je vidět, že důvodů proč číst a proč vést osoby k četbě už od nejútlejšího roku věku není málo. Bohužel spousta z nás si důležitost četby neuvědomuje, díky čemuž dochází k tomu, že nečteme, a ani nevedeme své potomky k četbě. Málokterý člověk, který nebyl veden k četbě ze strany rodičů a školy, sáhne v dospělosti po knize. Pokud se tak přesto stane, většinou se jedná o nutnost (zaměstnání, sebevzdělávání pro následné uplatnění na trhu práce, aj.).
Právě vzhledem k úpadku čtenářství vzniká mnoho iniciativ, které se snaží přimět lidi opět číst. Nejznámějšími propagačními akcemi jsou:

 • Březen – měsíc čtenářů: tato akce navazuje na předcházející ročníky Březen – měsíc knihy a Březen – měsíc internetu; probíhá pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky; cílem této akce je posílit prestiž četby a odměnit ty, kteří čtou rádi a hodně.
 • Rosteme s knihou: jedná se o kampaň, která byla spuštěna na Veletrhu knihy v Brně v roce 2005; cílem kampaně je zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti.
 • Celé Česko čte dětem: tento projekt nese záštitu Václava Havla, Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a mezinárodní organizace UNICEF; cílem je, aby rodiče sdíleli společný čas a prostor se svými dětmi, a to prostřednictvím předčítání, které má vliv na emoční rozvoj dítěte a nejen to.

„V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem, která sedmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.“1

Poslední uvedený projekt - Celé Česko čte dětem - pořádá mezinárodní konferenci Čtení dětem mění životy, která se uskuteční 16. 10. 2013 v Praze v Ballingově sále Národní technické knihovny. Cílem konference je zhodnotit doposud získané poznatky a zkušenosti z osvětové kampaně, která je zasvěcena propagaci hlasitého čtení dětem v rodině a dětského čtenářství jako takového.


1Celé Česko čte dětem. In: Celé Česko čte dětem [online]. [cit. 2013-25-09]. Dostupné z: <http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/7/o-nas/>

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies