Grafoterapie

O člověku si můžeme udělat obraz z jeho písma. Poznáme jaké má emoční projevy a jak je na tom jeho fyzická stránka. Grafoterapie je metoda, která vznikla na základě grafologie a psychologie.
Propiska s modrým víčkem

Grafoterapie


Grafoterapie je metoda, která vznikla na základě grafologie a psychologie. Zabývá se přecvičováním písma tak, aby jedinec dosáhl celkové harmonie, zbavil se škodlivých návyků, případných nemocí a stavů ohrožujících zdraví.

O člověku si můžeme udělat obraz z jeho písma. Poznáme jaké má emoční projevy a jak je na tom jeho fyzická stránka. Uvedu příklad: člověk,který píše tiskacím písmem nosí sebou jakousi masku, za kterou se chce schovat. Je to strach z něčeho, co ho nutí takto psát. O tom jak jsme v rovnováze ukazují zase horní a dolní kličky písmen,která představují křídla dovolující nám létat.

Co posuzujeme v písmu:

1. Emocionální rychlost

Emocionální rychlost se projeví ve sklonu písma.

Sklon doprava

Tento sklon ukazuje, že člověk se nebojí projevovat své emoce , reaguje na to,co je teď. Čím větší sklon, tím větší emocionální rychlost a tím rychleji se pohybuje.

Tito lidé se dívají dopředu a jsou extroverti.

Sklon jen lehce doprava říká,že tento člověk je i lehce emocionální a nemá rád,když emoce dlouho přetrvávají.

Kolmé písmo

Není zde rychlost. Tak píšou spíše flegmatici a když se něco děje, zkouší odkládat emoční reakce nebo emoce necítí. Mají velkou potřebu být chráněni,ale také emočně bouchají, když se problémy nashromáždí. Nemají radi spěch, dobře pracují v krizových situacích. Jsou schopni si připravit plány dopředu.Společenské vyžití mají jako kompenzaci , rádi vypadají jako společenští , předstírají zájem, ale ve skutečnosti ho nemají.

Sklon doleva

Člověk s tímto sklonem písma jde proti proudu, couvá od emocí, má pocit, že ho svět ohrožuje a bojí se sám sebe. Projevuje falešnou skromnost, bojí se být emočně důvěrný i sám k sobě. To vše kompenzuje společenskou aktivitou. Tento sklon má kořeny v dětství.

Změna sklonu - doprava, doleva, kolmo

Jak píšou, tak se mění i jejich reakce, hned emoční, hned ne. Projevy jsou nespolehlivé a v různých aktivitách se chovají různě.Nedá se předvídat, co udělají.

Cvičení:

U sklonu doleva přecvičit sklon. Jinak neměníme.

2. Emocionální hloubka

Emocionální hloubka se projeví v tlaku , který vyvíjíme, když píšeme.

Těžší tlak v písmu

Vše se ho hluboko týká a hluboko vnímá , co se kolem něho děje.

Často má problém měnit zvyk. Je extrémně citlivý na barvu a zvuky. Tito lidé vzpomínají přes prožitky a jsou schopni fyzicky hodně pracovat, zvláště při útlumu a nevybití "paliva".

Při zájmu o věc dovedou zapnout a pracují s velkou energií.

Lehký tlak v písmu

Lehký tlak v písmu ukazuje, že tito lidé mají málo energie. Jsou jako protiklad ke všemu, vnímají informace a data. V činnosti se udrží tak,aby se vyhnuli nudě.Lehce dovedou měnit zájmy, záliby a přátele. Čím lehčí tlak, tím méně zájmu o danou věc až se postupně začnou nudit.

Změna tlaku v písmu

Tato změna při psaní ukazuje na kolísání energie, ztrátu zájmu a nikdy nejsou schopni předvídat své síly.

Cvičení:

U přecvičování písma se nemění tlak. Nejlepší je,když píšeme stejnou silou, jen tak se mohou dotáhnout věci do konce. Emoce cítit , ale nenechat se jimi ovládnout. Vnímat smyslově,mít vyrovnané emoce,ale když rozum řekne, že je potřeba něco změnit, udělat to rozumem, ale ne emocemi.

Nahromadění na řádku

A)
Přímo nahoru ukazuje na optimistický postoj.
Přímo dolů je pesimistický postoj.
Nahoru a dolů je střídání pocitů

B)
Přímá linka nám ukazuje smysl pro vyrovnanost . Dívají se na život zpříma.
Linka strnule pravidelná nám říká, že člověk má problémy se vším nečekaným.
Rozdělená pravidelnost znamená nedorozumění, které člověk cítí.

3. Velikost písma

Písmo menší než 0,5 mm říká, že tato osoba se musí k soustředění nutit. Ideální je velikost písma 2,5mm - 3 mm.

Cvičení: psát ve velikosti 2,5- 3 mm.

4. Rovnováha

Rovnováze se učíme rozdělením písma do zón.

Horní zóna obsahuje kličky písmena h, ch, l.

Dolní zńa obsahuje kličky písmena g, p, j, q, f, y.

Střední zóna obsahuje písmena a, o, e, i, u ,c ,r ,s ,m, v a části písmen v horní a dolní zóně.

Všechny tyto zóny mají být v rovnováze.

Co nám ukazují zóny?

Střední zóna - je světská, mentální zóna. Zde je náš každodenní život, naše každodenní prožívání. Je to zóna komunikace. Zde patří mysl.

Dolní zóna - je konkrétní, materiální, fyzická, je to zóna těla. Zde se objeví naše fyzické bolesti , zde je vše na co si můžeme sáhnout.

Horní zóna - je abstraktní, nehmatatelná, neznámá . Zde je filosofie a duch.

Hledání zón

Zóna abstraktní - horní kličky musí být ve velikosti 2,5 -3 mm 3x větší. Poměřujeme to u písmene h. Zde úhel znamená tvořivot.

Krátká horní klička - jsou závislí na prostředí, okolí, přizpůsobiví pokud je kratší než 2,5 mm.

Vyšší klička - stojí si za tím, co udělají a řeknou.

Užší klička než střední zóna nebo jen jednoduchá čárka: proniká do abstraktního vědomí, ale nic si z toho neber. Takže ztráta času. Nemá však každodenní problémy.

Pokud má vyšší horní kličku má nadhled a bere víc reálně.
Klást důraz na na správnou velikost horní kličky.

h - nadhled, reálnost - výška a tvary horní kličky
Horní zóna se ztrácí: nemá nadhled , je nereálný.
Úzká klička: proniká do abstraktního vědomí, ale nic si z toho nebere.
Krátká klička: je závislý na prostředí.
Široká klička: abstraktní představivost je přehnaná, je nereálný.
Klička nezačínající na základní lince: představy jsou uzemněny jakoby jejich myšlenka sem nepatřila i když je dobrá.

k - odpor k autoritě
Střední zóna písmene je větší a širší než klička -tito lidé dělají naschvály, reagují nepředvídatelně a nemají dlouhodobé cíle.

Dolní kličky - y, j, g, q
Delší klička - než 3x střední zóna znamená potřeba změny. Jsou odpojení od reality , říkají "tam je to lepší", jsou pod tlakem. Pokud jsou v klidu , dlouho to nevydrží a to se týká také vztahů. V osobních vztazích jsou pod nátlakem.
Přehnaná představivost - klička je širší než střední zóna písmene. Chtějí být zajímaví co se týká vztahů a věcí. Druzí jsou pro ně jen uspokojení jejich vlastních potřeb.
Omezený výběr ve vztazích: kličky jsou dlouhé a úzké . Ukazuje to na zranněí z minulosti. Často si vybírají partnera podle podoby.
Vyčkávací postoj (osamělý): bojí se vztahů . Nemá kličku. Bojí se být důvěrný a bojí se jakéhokoliv vztahu. Dolní klička se nevrací do střední zóny. Není dotažená, je to jen čárka dolů.
Soudržnost: nedotáhnutí obloučku, je pod čarou, uhýbá doprava. Často věří určité skupině lidí, sklon k sektám.
Nespokojenost v minulých vztazích: dolní klička je uhnutá, mimo sklon písma podobně jako předchozí.
Mentální zmatek: nahuštění horních a dolních kliček do sebe a přes sebe . Dělají více věcí najednou , nestíhají , mohou způsobit nehody.
Nespokojenost v současných vztazích: dolní klička není dotažena do střední zóny . Klička je dole, ale kříží se níž ,dovede být emoční, ale "potmě".
Správně napsané y znamená užít si teď a tady v současném každodenním životě
Agresivita: Neudělá kličku - spíš jen véčko i u p ,q. Ukazuje na odpor k prostředí. Agresivita v chování se děje jako obranná reakce.

Cvičení: písmeno h a k ve správné velikosti a tvaru. Přecvičujeme písmena. Do správného tvaru zpočátku dle šablony a potom bez.

Písmeno f
Střední část písmene je naše organizační schopnost.
Horní část znamená vymyslet plán. Mluví o schopnosti plánu a jeho realizaci .
Dolní část znamená představu realizace.
Klička by neměla jít doleva, proti směru.

5. Koncový tah - štědrost, velkorysost

Koncový tah musí být tak široký jako písmeno a maximálně 2,5x jako šířka písmene.
Posuzujeme u písmen a nacvičujeme hlavně u a, e, i, o, u.

Nerozhodnost: chybí koncový tah. Strach dokončit rozhodnutí, když něco udělá, má strach, že ponese následky navždy. Když něco má udělat, raději to neudělá.

Symbol naší ruky znamená ode mne k Tobě. Požádáme, aby volně natáhnul ruku a pozorujeme její tvar . Ruka sevřená je strach být velkorysý, strach dát, dojít do konce. Dárek 2x zabalí a mají strach ho dát. Je třeba stejně dávat a stejně přijímat. Otázka velkorysosti je v koncovém tahu.

Tupost. Tlak ke konci písma přibývá. Je to plýtvání energií a hodně se nadře než dojde cíle. Lepší je říct dost a udělat změnu. Dře někde zbytečně. Po úpravě koncového tahu dojde ke zlepšení.

Když je nějaký problém, tak ho napsat na papír, podívat se na to, zjistit , kde je chyba a napravit to. Přecvičuje se písmo i několik stránek denně , asi 15 minut cvičit písmena.

Touha po pozornosti. Koncový tah je nad hranicí střední zóny . Bojí se rozhodovat, mají pocit, že aby byli milovaní,, sdílejí pocity, co tomu řeknou druzí .Velkorysost zde je navíc,touha dostat uznání, poděkování. Velkorysost pro druhé znamená pak přechod do sebetrestání a pocit viny.
Často se ptají: dělám to dobře? Chtěl bys to takhle? Sami sebe krutě trestají jako "zpětný bič" na konci slova.
Dlouhý koncový tah ve spojení s dlouhým á je v pořádku.

Beznaděj. Ztráta koncového tahu je druh deprese. Myslí, že se nedá změnit to, co se kolem děje,ale musí se změnit sami.

Zarytost (lpění, drží se ve starých kolejích). Na konci písmene je kapička na konci a tah je kratší, tvoří malý háček. Jsou "zaháčkovaní".
To, co se rozhodli, že dají, je přilepeno na jejich rukou .

Přehnané dávání.Dává proto, aby se zbavil problémů, druhých, drží si odstup. Davají, aby měli pokoj . Mají potřebu si vytvořit vzdálenost, tak tam nacpou věci.
Prostor v koncovém tahu je širší než 2,5 x velikosti písmene. Chce luxus pro sebe, víc a víc. Má pocit, že se lidé na něj tlačí.

Cvičení: nacvičovat správný koncový tah , jen tak můžeme správně dávat a přijímat a mít radost ze života.

6. Komunikace

Komunikační písmena jsou písmena kulatá: a, o, d, a, c.

Nepsat u písmene o kuličku, kroužek.

Sebeklam - sám sebe: zde je intuice, ale lže sám sobě. Ignoruje informace, které přichází zevnitř. Možnost zrušit sebeklam je psát a s "tahem" Jedná se o písmeno, kde směrem doprava je kroužek.

Lhát druhým: klička je uvnitř písmene a na pravé straně. Znamená to také tajnůstkářství. Důležité věci si nechávají pro sebe, neříkají celou pravdu.
Písmena a, o, d, g.

Záměrné klamání: kličky jsou na obou stranách. Bříško písmene je prostor pro komunikaci

Přerušování písmen. To, co si rozmyslíme, budeme říkat, dává nám prostor. Potřeba mlčení. Není na závadu. Písmena psát tlustší.

Vyhýbání. Klička je mimo písmeno. Vyskytuje se u lidí, kteří sotva dostudují základní školu. Budou mluvit stále dokola, snaží se zastřít, ale k věci nejdou. Odsouvají záměrně pozornost jinam.

Hrabivost. Člověk komunikuje jenom proto, aby něco získal. Zde klička není uzavřená. Je to účel zisku. Vyskytuje se u lidí, kteří se narodili za války, ale i nyní.

Vypočítavost. Lanový tah, rovný. Odrůda sebeklamu. Asociace: když nebudu manipulovat já, budou manipulovat jiní se mnou.

Sebeklam k druhým (záměr škodit): dělají něco tak, aby druzí zareagovali tak jak on chce. Mají překroucená slova i myšlenky. Nerozumí ani sami sobě. V písmenu je klička vlevo a otevřené bříško písmene nebo přerušené tahem.

Cvičení: přecvičovat na základních kulatých písmenech a ve spojení se slovy do správného tvaru.Denně 15 minut. Nalinkovat si řádky a soustředit se na písmo.

1. Sebedůvěra - písmeno "t"

Sebedůvěru hodnotíme podle písmena t.

Rozdělením písmene T na 3 jednotky je čárka ve 3 písmene "t". Střední zóna je maximálně 2 jednotky. V tyčce je naše plánovací schopnost.

Správné psaní písmene je základem pravé pokory,že se nebudu podceňovat. S "téčkem" máme své cíle a plány v pořádku.

Mysleme na to,že téměř vše se dá zopakovat.

Irracionální ustupování se projeví v písmeni "s".

Kulaté "s".
Rozumové ustupování: "s" se špičkou.

2. Písmeno "r"

a) manuální zručnost,
b) umělecké sklony.

Manuální zručnost se projevuje v ploše "r". Rozlišuje kvalitu.

Umělecké sklony jsou vidět ve vyšší první čárce, případně se smyčkou.

Posuzování písma - jak posuzujem

Posuzují se 4 věci: 1. velikost písma, 2. sklon písma, 3. rytmus - uspořádání, pravidelnost a 4. tlak.

 1. Nejdříve posuzujem vzhled stránky.
  Psaní od kraje ke kraji představuje člověka, který šetří. Psaní od sebe, zase opak.
 2. Posuzujeme pravidelnost.
  Dva tvary písma jsou jako dvě tváře, více typů písma, více rolí. Je tak šéfem i zahradníkem sám sobě. Písmo typu švih - bič, písmo kostrbaté, roztřesené atd.
 3. Napsat si, co si o písmu myslím, představuje 60% posudku.
  Uzavřenost... písmeno m s obloučky
  Otevřenost... ostré špičky písmena m,n,
 4. Posouzení vyrovnanosti "zón".Horní zóna - abstraktní myšlení, střední - přítomnost, dolní - fyzické tělo
 5. Posouzení komunikace podle komunikačních písmen a, e, o
 6. Posouzení vztahu k okolí - podle koncových tahů.
 7. Detaily - posuzujeme v tečkách nad "i".Detailista má nízko usazené tečky, ten,který nedbá na detaily má tečky vysoko.
 8. Nezávislé myšlení
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies