Hry s batolaty

Mezi prvním až třetím rokem života dochází k řadě podnětů, které nejsou nezanedbatelné v dalším rozvoji osobnosti. Čeho si u dítěte všímat a jak podporovat dětskou aktivitu a vnímavost?
Dítě s pokreslenou tváři

Hry s batolaty

Odborníci se shodují, že nejdůležitějším obdobím pro formování osobnosti je mezi prvním až třetím rokem. Dítě si vytváří veškeré modely chování. Důležité je aby děťátko cítilo, že je milováno a nacházelo oporu ve svých rodičích. V tomto období také „lapá“ veškeré informace o okolním světě, a proto je nezbytné věnovat mu dostatečnou péči.

Hry s batolaty a jejich připravenost

Jaké hry volit, aby se dítě mohlo zapojit a rozvíjet svoji vnímavost? Čemu všemu už rozumí, ale na co ještě není připravené? Každé dítě je jedinečné a individuální, a to, co jedno dítě může zvládat bez problému, pro jiné může být překážkou.

Hry s batolaty – co sledovat?

 • V tomto období dochází k velkému pokroku v rozvoji řeči.
 • Postupně se rozrůstá slovní zásoba. Od jednoduchých slov a žvatlání přechází postupně dítě k jednoduchým větám.
 • Postupně se zdokonaluje motorika, dochází k osamostatnění chůze.
 • U malých dětí jde tělesný a psychický vývoj ruku v ruce.
 • Rozvíjí se motorika – dítě se stává obratnější v takových činnostech jako je svlékání, oblékání, mytí, navlékání korálků, listování v knize..
 • Objevuje se schopnost chápat smysl jednoduché pohádky, říkadla.
 • Představivost se prohlubuje nejčastěji ve hře.
 • U staršího batolete se prodlužuje délka soustředění v závislosti na činnosti.
 • Dítě má schopnost rozlišovat smyslové kvality (tvar, barva, velikost, zvuk).
 • Začíná se projevovat soucit ve vztahu k jiným dětem. Objevuje se citlivé zacházení s hračkami a zvířaty.
 • Děti se při hře samy aktivně vzdalují od matky – oblíbené jsou hry pohybové a manipulování s různými předměty.
 • Dítě používá předměty tak, jak to pozoruje u dospělých (panenku vozí, krmí apod.).

Hry s batolaty – co rozvíjet?

 • Děťátko je třeba rozvíjet všestranně, aby bylo bystré v širokém slova smyslu.
 • Měli bychom podporovat samostatnost, kreativitu, otevřenost..
 • Zapojte fantazii a vytvářejte podmínky pro zábavně a aktivně strávený čas.
 • Není vhodné, aby si batole hrálo samo ve svém pokoji. Připravte mu hrací kout v místnosti, kde se pohybujete.
 • Podporujte kreslení, malování, muzicírování, předčítejte.
 • U kreslení dítě nejdříve poznává tvary a barvy a samo je fascinováno spontánní kresbou.
 • Podporujte rytmus např. kladívky (vařečkami), bubínkem, zvonečkem (nemusí se jednat jen o hudební nástroj). Zpívejte známé písničky typu Skákal pes a doplňujte je tleskáním a hrou na tyto nástroje.
 • Motorickou obratnost podporuje vkládání kostiček různých tvarů do odpovídajících otvorů.
 • Na procházkách aktivujte dětskou vnímavost a mluvte o všem, co vás obklopuje.
 • Navazujte kontakty s dalšími dětmi.
 • Doporučuje se navštěvovat různé zájmové kroužky: cvičení nebo kreativní dílny, např. v mateřském centru.
 • Pokládejte dětem nejrůznější otázky a snažte se mu odpovědět na všechno, co jej zajímá.
 • Důležité je v tomto období být v neustálém kontaktu a povídat, povídat.
 • Nešetřte chválou a podporujte dítě v každé jeho aktivitě.

Hry s batolaty v jednotlivých měsících

12 až 15 měsíců:

 • Hrajte si s kostkami různých tvarů.
 • Pozorujte dění kolem vás, upozorňujte na nejrůznější zvuky.
 • Říkejte krátká a rytmická říkadla.
 • Často se mazlete.

15 až 18 měsíců:

 • Podporujte dítě, aby samo jedlo lžičkou.
 • Při kontaktu s jinými dětmi dítě podporujte, aby samo půjčovalo své hračky.
 • Zkoušejte hry s míčem.
 • Upozorňujte na různé barvy – učte je poznávat.

18 až 24 měsíců:

 • Zkoušejte spolu třídit hračky.
 • Aktivně dítě zapojte do svlékání a oblékání.
 • Nechte ho „pomáhat“ při domácích pracích.

24 až 28 měsíců:

 • Zkoušejte spolu navlékat korálky na nit.
 • Povídejte si, co jste dělali včera. Poté zaveďte řeč na něco, co jste dělali v nedávné době, a snažte se, aby si dítě vzpomnělo.
 • Mluvte správně a nekritizujte výslovnost dítěte.

28 až 36 měsíců:

 • Podporujte jemnou motoriku dítěte – pořiďte mu kulaté nůžky, ať dítě stříhá papír.
 • Klaďte otázky typu: Co se stane, když… Dítě by mělo předvídat.
 • Vysvětlujte významy neznámých slov.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies