Jak se připravit na přijímačky?

I když už přijímačky na střední školu nejsou takovým strašákem jako kdysi, přesto se jim část budoucích středoškoláků nevyhne. U budoucích vysokoškoláků je situace ještě dramatičtější – platí tady totiž přímá úměra: čím atraktivnější obor studia, tím obtížnější přijímací zkoušky. Jak se zodpovědně připravit, abychom měli jistotu, že jsme pro zdárný výsledek udělali maximum?

Lidé držící barevné sešity

Přijímací zkoušky na SŠ

Velká část škol na přijímacích zkouškách už netrvá, rozhodují zde jiná kritéria - např. průměr známek v posledních dvou ročnících, vynikající výsledky v různých soutěžích a olympiádách apod. Výjimkou jsou školy s uměleckým zaměřením včetně konzervatoří, kde se budoucí adepti studia nevyhnou talentovým zkouškám. Specifickým případem jsou vojenské střední školy, kde musíte počítat i s psychologickými testy a testy fyzické zdatnosti.

Nově si žáci základních škol mohou podat až tři přihlášky na střední školy (od 22. dubna 2010 do 7. května 2010). Konkrétní datum přijímacích zkoušek upřesní ředitel SŠ. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zašle ředitel školy do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky. V případě negativního rozhodnutí se lze odvolat.

Jak zvýšit své šance na přijetí na SŠ?

  • Absolvovat individuální soukromé kurzy, popř. doučování (lze i on-line na internetu, kvůli důslednější kontrole a motivaci je však vhodnější reálný pedagog než ten virtuální).
  • Investovat do specializovaných učebnic.
  • Vyzkoušet srovnávací testy (v9. ročníku, zčeštiny, matematiky a studijních předpokladů), kde podle výsledků vyjádřených vprocentech lze zjistit znalosti dítěte a jeho předpoklady ke studiu. Některé střední školy kvýsledkům těchto testů přihlížejí.
  • Vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto organizované různými vzdělávacími agenturami, kteréumožňují dětem seznámit se s atmosférou přijímacích zkoušek a podřídit přípravu podledosaženého výsledku a doporučení, které každý účastník obdrží.
  • Absolvovat přípravné kurzy - opět je organizují vzdělávací agentury.

Přijímací zkoušky na VŠ

Šance na přijetí se rok od roku zvyšují tím, jak stále přibývá více studijních oborů a vysokých škol. Až devadesátiprocentní naději na úspěch dávají chemické a strojní fakulty, které často nevyžadují přijímací zkoušky. Na mnoha technických školách stačí zdárně zvládnutá maturita, popř. maturita z klíčového studijního předmětu.

Celá řada fakult organizuje tzv. nulté ročníky, kde se semestr nebo rok můžete připravovat na přijímací zkoušky. „Nejlépe vás na přijímačky připraví tam, kam se hlásíte," tvrdí shodně pedagogové a pracovníci studijních oddělení vysokých škol.

Vzdělávací agentury vypisují kurzy na  právnické, ekonomické, lékařské, filozofické, pedagogické aj. fakulty i speciální kurzy Testů studijních předpokladů a Národní srovnávací zkoušky Obecných studijních předpokladů. Na internetu najdete ucelenou nabídku přípravných kurzů k přijímacím zkouškám VŠ od desítky zavedených vzdělávacích agentur a vysokých škol pro školní rok 2010/11 - stačí jen vybrat si podle oboru nebo fakulty.

Národní srovnávací zkoušky - konkurence klasických přijímaček

Na stále více VŠ zastupují klasické oborové přijímací zkoušky Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Jedná se o certifikované zkoušky, které společnost Scio realizuje každoročně od roku 1996. NSZ poskytují informaci o studijních předpokladech a dalších kvalitách uchazečů o vysokoškolské studium. V roce 2007/2008 zohledňovalo výsledek NSZ 42 fakult vysokých škol v České republice a jedna na Slovensku, z toho 24 stanovilo absolvování těchto zkoušek pro své uchazeče jako povinnou součást přijímacího řízení. Je dobré se s těmito testy seznámit předem, i když se nedají úplně natrénovat - zohledňují totiž verbální, analytické a logické schopnosti uchazeče.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 2 Nejlepší: 5 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies