Judaismus - co je košer a židovské svátky

Jaké jsou zásady judaismu - hluboké víry, spojené s filozofií? Jak židé slaví, o co jsou ochuzeni, jaký mají pohled na život? Pojďme si připomenout pár významných myšlenek, svátků a informací, které jsou pro židy denním chlebem.
Podstavec na svíčky

Judaismus – co je košer

Judaismus je jedno z nejstarších náboženství, které je dnes rozšířeno po celém světě. Jeho centrem je Izrael, konkrétně hlavní město Jeruzalém. Dějiny židovského národa začínají přibližně před čtyřmi tisíci lety v Uru v Mezopotámii. Zakladatelem tohoto náboženství je Mojžíš – vytvořil zákon, který se stal jeho jádrem. Židovská víra a tradice je hluboko zakořeněna. Jejich Bible je rozdělena na tři části. Tóru, knihu Proroci a Spisy. Židé mají i ústní zákon – Talmud, neboli učení.

Každodenní život - Judaismus

Každodenní život židů je spojen s předepsanými povinnostmi. Novorozenec dostane hebrejské jméno při slavnosti v synagóze. Je-li to chlapec je den po narození obřezán. Zakazuje se jíst maso jiných zvířat než přežvýkavců - sudokopytníků. Jsou zakázány ryby, které nemají šupiny a ploutve a také zvířata, která nebyla zabita jinak než podříznutím. Na stole nemají být najednou pokrmy z masa a mléčné výrobky.

Všichni nejsou ortodoxní a židovský kalendář

Mnoho Židů však není ortodoxních a ti tato pravidla nedodržují tak přísně. V židovském kalendáři se roky počítají od stvoření světa. To znamená ,že nyní je podle židovského kalendáře rok 5760. Židovským kněžím se říká rabíni. Všichni používají při bohoslužbách hebrejštinu, která je i úředním jazykem v Izraeli, židovském státě. Židé mají silný smysl pro rodinu a zákony, které dodržují. Tento smysl je stmeluje, ať žijí kdekoli.

Pár důležitých pojmů pro neználky  -  Slovník Hebrejština

  • Pogromy - hromadné útoky na židy
  • Farizejové - kněží, snažící se o čistotu víry
  • Košer - rituálně čisté (potraviny)
  • Kabala - mystická kniha
  • Šalom - mír, pokoj, požívá se jako pozdrav
  • Synagóga - židovská modlitebna, sloužící také jako shromaždiště členů židovské obce nebo školy od slova synagogé - shromáždění, společenst
  • Talmud - židovský spis; sbírka komentářů z Bible z poloviny 4. století př. n. l., která navazuje na Starý zákon.

ŽIDOVSKÉ SVÁTKY  - kdy se slaví

Pesach

- 1. poutní svátek, oslava Izraelského odchodu z Egypta Počátek roku - Rhožhašhana - přísný půst

Chanuka "zasvěcení"

- osmidenní svátky, svátek světel (zapalování sedmiramenného svícnu)

Šabat

- sobota, den odpočinku, pokání

Šábes

- sedmý den v týdnu

- absolutní zákaz práce

Židovské svátky

Obřízka

- po narození, většinou ji provádí otec rodiny, symbol vyjádření smlouvy mezi Hospodinem a židovským národem, symbol čistoty.

Mikve

- rituální lázeň; muži se myjí před odchodem do synagogy, ženy po menstruaci.

Slavní ČEŠTÍ ŽIDÉ

Karel Poláček, Arnošt Lustig, Jiří Orten, Franz Kafka…

Slavní - ŽIDÉ VE SVĚTĚ

Albert Einstein, Sigmund Freud, Marcel Proust,…

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.7 Počet: 3 Nejlepší: 5 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies