Když dítě koktá

Velmi důležitým okamžikem v životě dětí je, když začnou komunikovat. V této chvíli je nezbytné sledovat, zda se řeč vyvíjí správným směrem. Pokud ne, měl by přijít na řadu odborník.
Dítě ve žlutém tričku

Když dítě koktá

Pro každou rodinu je velkou událostí, když dítě začne mluvit. Nejdříve se objevují samotná slova, později se slova spojují ve věty. Pro zdravý vývoj řeči je nezbytná vzájemná komunikace mezi dítětem a rodiči. Čím dříve se případné vady řeči podchytí, tím lépe se pak napravují.

Kritická období

Prvním kritickým obdobím bývá třetí až čtvrtý rok. Dítě opakuje několikrát za sebou to, co již řeklo. Pokud opakuje slabiky nebo jednotlivá slova je lépe vyhledat specialistu – foniatra, klinického logopeda, psychologa, popř. neurologa. Další významnou událostí bývá nástup do školy, jen málo dětí začne koktat později. Pro koktavého je mluvení citově náročnou situací. Koktavost se zhoršuje také vlivem strachu, které dítě zažívá v komunikaci s dospělými. Nezbytná je proto trpělivost všech, kteří s dítětem komunikují.

Jak pomoci

  • Necháváme dítěti dostatek času na vyslovení toho, co zamýšlelo.
  • Důležitá je trpělivost, dítě neokřikujeme, když se zaráží.
  • Snažíme se taktně pomoci vhodným výrazem, doplněním věty.
  • Necháváme volbu na dítěti, zda se chce účastnit mluvení před lidmi, či nikoli.
  • Dítě by mělo cítit oporu, nemělo by zažívat posměch.
  • Rodiče by si měli najít dostatek času na dítě a komunikovat, komunikovat..
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies