Léčivé květinové esence

Léčivou energii, skrytou v některých kvetoucích bylinách a stromech , objevil anglický lékař dr. Edward Bach. Ten poté vytvořil sedm skupin květinových esencí pro určité skupiny lidí.
Voda tekoucí po kamenech

Bachovy květinové esence

Léčivou energii, skrytou v některých kvetoucích bylinách a stromech , objevil anglický lékař dr. Edward Bach. Od něho pochází myšlenka obrátit se k přírodě a právě v ní hledat jemné , šetrné a nejedovaté esence , které by přinášeli harmonii a neustále obnovovali rovnováhu mysli a těla.

Bachův systém 

Bachův systém byl vůbec prvním systémem léčivých květinových esencí , jaký byl kdy objeven. Jeho květinové esence pokrývají všechny důležité základní emoce , kterým podléhá každý. Dnes připravuje Bachovy esence mnoho výrobců po celém světě , zcela ve shodě s přáním doktora Bacha. Sedm skupin Bachových esencí: Bach rozdělil lidské povahové typy s jejich intelektuálními a emocionálními aspekty do sedmi skupin . Uvnitř každé skupiny popsal celou řadu různých variací chování těchto lidí , a přiřadil těmto lidem vhodné květinové esence , které toto chování mohou z části potlačit.

Sedm skupin Bachových esencí

Květinové esence pro skupinu lidí trpící strachem

První skupina Bachových květinových esencí je určena pro osoby ,které si dělají přílišné starosti o bezpečí svých milovaných , což jim někdy přináší nemalou úzkost a strach. Pro tento typ lidí doporučuje květinové esence z červeného kaštanu, devaterníku, kejklířky, osiky nebo myrobalánu. Tyto květinové esence pomáhají člověku dosáhnout většího uvolnění od stresových situací.

Květinové esence pro skupinu lidí trpící nejistotou

Druhá skupina Bachových květinových esencí je určena pro typ člověka , který může působit nejistě . Tento typ člověka má většinou mnohostranné nadání a může vystřídat různé profese, ale nedokáže se věnovat jen jedné a v ní „se najít“ , to u nich vyvolává nespokojenost ve všech oblastech života. Vhodné květinové esence pro člověka tohoto typu jsou například ze sveřepu, habru, rohoblizně, hořečku, chmerku nebo hlodáše .

Květinové esence pro skupinu lidí s nedostatečným zájmem o přítomnost a okolí

Další – třetí skupina Bachových květinových esencí je určena pro skupiny lidí , kteří mají nedostatečný zájem o přítomnost a okolí. Tyto typy se někdy velice pomalu učí, protože nemívají dost zájmu ani dost vytrvalosti a pozorovacích schopností. Nedokážou se poučit z vlastních chyb , hlavně pro svůj vnitřní neklid , chvat a lhostejnost .Vhodné jsou květinové esence z bílého kaštanu , plaménku , zimolezu, olivy, plané růže a hořčice.

Květinové esence pro skupinu osamělých lidí

Čtvrtá skupina Bachových květinových esencí je určena pro typy lidí , kteří se soustředí sami na sebe. Zveličují své problémy a potřebují být středem pozornosti.Květinové esence z žebravky a netýkavky jim přináší pohodu, vnitřní jistotu a činí z nich pozornější posluchače.

Květinové esence pro skupinu lidí, kteří podléhají cizím vlivům a myšlenkám

Pátou skupinu tvoří skupina lidí ,která podléhá cizím vlivům a myšlenkám. Tyto typy své pocity skrývají pod maskou veselí a připadá jim těžké je někomu sdělit. Konflikty je mohou hluboce zarmucovat. Mohou přehánět pracovní zatížení nebo utíkat k alkoholu a drogám. Květinové esence z řepíku, zeměžluče, cesmíny, a vlašského ořechu jim přinášejí klid a usnadňují jim vyjádřit , co cítí.

Květinové esence pro skupinu lidí trpící zoufalstvím a malomyslností

Předposlední skupina Bachových květinových esencí je určena pro lidi , kteří často podléhají zoufalství a malomyslnosti. Tyto lidské typy prožívají onen známý pocit člověka zatlačeného ke zdi. Když potom dospějí až do stavu nejhlubšího zoufalství a malomyslnosti , zanechají vší naděje a cítí se jako „v temné noci“ .V tomto extrémním stavu u nich může pomoci květinová esence z jedlého kaštanu, modřínu, snědku , borovice,vrby, jilmu nebo lesního jablka. Tyto esence pomohou navodit pocity spokojenosti a pohody.

Květinové esence proskupinu lidí s přílišnou starostí o blaho druhých

Poslední sedmou skupinou jsou lidé , kteří mají přílišnou starost o blaho jiných. Tyto typy lidí jsou na první pohled laskavé, milující a velkorysé ,ale musí se pochválit. Mají sklon litovat se a manipulovat s ostatními. K ostatním jsou kritické , je jim za těžko nechat věcem volný průběh. Květinové esence z čekanky, buku , sporýše a révy mohou přinést těmto lidským povahám pravý cit, lásku a oddanost spolu se schopností pečovat o jiné , aniž by čekali či vyžadovali nějakou odměnu.


Květinové esence Vám pomohou napomoci k tomu , abyste se cítili víc sami sebou, což je pocit stejně přirozený , jako když se vracíte domů. Bachovy květinové esence jsou tím pravým řešením pro dostatečné uvolnění , a větší duševní klid.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies