Nemocenská v roce 2012

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2012 platí, že nárok na nemocenskou má ten, jehož lékař uzná ze zdravotních důvodů práce neschopným. Víte, do kdy budete dostávat náhradu mzdy od zaměstnavatele a od kdy vám bude platit nemocenskou OSSZ? Jaká je výše nemocenských dávek či redukčních hranicí, případně na co si dát pozor, aby vám nebyly nemocenské dávky odebrány nebo se nezkrátila doba, po kterou máte být v pracovní neschopnosti? Poradíme vám!

Ruka držící kalkulačku

Nemocenská v roce 2012 – zaměstnanci a OSVČ

Každý zaměstnanec (včetně toho, který je v tříměsíční zkušební době) má právo na pracovní neschopnost, pokud to lékař uzná za vhodné. Nemocenská se poskytuje za kalendářní dny, přičemž 1. až 3. den nedostane zaměstnanec náhradu ušlé mzdy. Počínaje 4. a konče 21. dnem hradí zaměstnancům během pracovní neschopnosti náhradu mzdy jejich zaměstnavatel. Podpůrčí doba, tzn. doba kdy nemocenské dávky zaměstnanci hradí správa sociálního zabezpečení (OSSZ), začíná 22. kalendářní den a končí dnem, kdy končí dočasná pracovní neschopnost, maximálně však 380 kalendářních dnů. Výjimkou je případ karantény, při které náhradu mzdy platí zaměstnanci zaměstnavatel již od prvního dne pracovní neschopnosti.

U OSVČ začíná podpůrčí doba 22. kalendářní den, přičemž 1. až 21. den nemá OSVČ nárok na ušlou mzdu. Avšak, platila-li si OSVČ tzv. nemocenské pojištění, má nárok na náhradu ušlého zisku dle podmínek stanovených tímto dobrovolným pojištěním.

Výpočet nemocenské a redukční hranice pro rok 2012

Základem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, tzn. průměrný hrubý příjem na jeden den vypočítaný z 12 předcházejících kalendářních měsíců. Zaměstnavatel hradí zaměstnanci do 21. dne 60% průměrného výdělku. Počínaje 22. dnem náleží zaměstnancům v době pracovní neschopnosti k náhradě mzdy také nemocenské dávky, které činní v první redukční hranici 90% z průměrného výdělku, v druhé redukční hranici 60% nebo v třetí redukční hranici 30% z průměrného výdělku. Redukční hranice pro rok 2012 jsou stanoveny na 146,65 Kč, 219,98 Kč a 439,95 Kč z průměrného hodinového výdělku.

Nemocenská – podmínky a postihy

Jestliže si zaměstnanec přivodil jakýkoliv úraz v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek, může být pracovní neschopnost snížena až o polovinu doby.

Doba pracovní neschopnosti může být i snížena za spáchání trestného činu včetně účasti na výtržnictví a porušení podmínek doporučených lékařem.

Nenachází-li se zaměstnanec v místě, které nahlásil – tzn. v místě trvalého či přechodného bydliště a přijde kontrola (zaměstnavatel, kontrola z okresní správy sociálního zabezpečení) v době mimo lékařem stanovené vycházky, může to být důvod k předčasnému ukončení pracovní neschopnosti i důvodem k ukončení pracovního poměru.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies