Numerologie - kolikátého jste se narodili?

Zdá se, že numerologie je nikdy nekončící hra s čísly. Dnes se podíváme na den narození. Ten prozradí vaše charakteristické vlastnosti, nadání i slabiny, na kterých je třeba pracovat.

Opřený kalendář

Den narození - 1

Hlavní vlastností lidí narozených první den v měsíci je nezávislost. Vždy si ponechávají prostor pro sebe, a to i tehdy, najdou-li svého životního partnera. Může se zdát, že jsou nedůvěřiví a tajnůstkářští, ale tak to není. Prostě jen nemají potřebu se se vším svěřovat. Spoustu věcí nejlépe vykonají o samotě. Jsou cílevědomí, vynalézaví, umí tvrdě pracovat. Spoléhají především na sebe. Jejich nezávislost ale může přejít i v panovačnost a sebestřednost.

Den narození - 2

„Dvojky“ jsou velmi družné, přátelské osobnosti. Jsou jemné a intuitivní, mívají umělecký talent. Těžko prosazují vlastní vůli - než aby došlo ke konfliktu, raději ustoupí - měly by se ale naučit větší odvaze a ctižádostivosti. Pozor na závislost na partnerovi. Svou oddanost a nesobeckost by měly využívat k pomoci druhým - ne však na úkor sebe samých.

Den narození - 3

Společenštví, činorodí a smělí jsou lidé narození třetí den v měsíci. Ke štěstí potřebují mít kolem sebe dostatek dobrých přátel. Milují společnost, aktivní přístup k životu. Chtějí po sobě zanechat nesmazatelnou stopu - a obvykle se jim to daří. Trojky rády ovlivňují druhé, mohou mít sklony k manipulaci. Musí se naučit neplýtvat energií pouze jedním směrem, věnovat se také partnerovi a naučit se větší přizpůsobivosti.

Den narození - 4

Čtvrtý den v měsíci dává svým zrozencům do vínku poctivost, vyrovnanost, pevnost a trpělivost. Ve chvílích, kdy jsou druzí rozechvělí, čtyřky zůstávají v klidu. Jsou soucitné, štědré a věrné. Tvrdě pracují a touží po pevném partnerském svazku. Potřeba jistoty je ovšem může dovést k žárlivosti, přílišné kritičnosti a sobeckosti.

Den narození - 5

Lidé narození pátý den v měsíci jsou otevření změně, velmi vnímaví vůči věcem, které druhým unikají - a také velmi nezávislí. Jsou schopni přijímat inspiraci z vyšších zdrojů, rádi komunikují s druhými a oplývají vynikajícím smyslem pro humor - to všechno z nich dělá přímo magické osobnosti. Jejich slabinou je nestálost, náladovost a sklony vnucovat své názory druhým.

Den narození - 6

Touha po lásce a harmonii výrazně ovlivňuje život lidí narozených šestý den v měsíci. Mají sklony udržovat vztah za každou cenu, čímž si zbytečně přivádí stres a ještě více podkopávají své obvykle už tak malé sebevědomí. Zároveň jsou však ohleduplnými a laskavými jedinci, kteří mají nadání urovnávat spory a vnést do rodiny či mezi přátele opět klid. Jsou velmi tvořiví a oblíbení.

Den narození - 7

Číslo sedm je číslem zkušenosti, lidé narození sedmý den v měsíci proto vynikají potřebou vše zažít na vlastní kůži. Často se stávají aktivisty či rebely, mají velmi vyhraněné názory. Protože jsou ale zároveň velmi vnímaví a dokáží naslouchat svému vnitřnímu hlasu, mohou se stát velmi oduševnělými a svítit pak na cestu druhým. Pozor by si měli dát na jednostranné vidění - být otevřenější vůči názorům druhých - a na naivitu ve vztazích - mají sklony vidět partnera nerealisticky.

Den narození - 8

Lidé narození osmého jsou velmi inteligetní, odhodlaní, trpěliví, pracovití a bystří, bývají dobrými podnikateli a organizátory. Snadno získávají majetek a rádi jej hromadí. Peníze, moc a postavení hrají důležitou roli - pozor však na sklony k jejich zneužívání. Musí se naučit nesobeckosti, toleranci a empatii.

Den narození - 9

Heslo "Dvakrát měř, jednou řež" nejlépe vystihuje životní postoj těchto lidí. Vždy pečlivě zváží, než něco vykonají nebo vyřknou svou pravdu. Jsou skromní, ale i otevření a nebojácní. Hledají hlubší smysl života. Vysoká mentální energie může způsobovat vnitřní neklid - měli by se naučit více relaxovat a zklidnit svou mysl.

Den narození - 10

Desítky jsou velmi silné a spíše rezervované osobnosti. Nemají potřebu probírat své problémy s druhými - spoléhají raději samy na sebe. Jsou pracovité, zásadové, sebevědomé. Nebojí se tvrdé práce. Pokud nepropadnou nadřazenosti a pocitu výjimečnosti, mohou být skvělými vůdci. Pozor také na neústupnost.

Den narození - 11

Jedenáctky jsou velmi citliví, ale také nejistí lidé, kteří nevědí, co od života vlastně chtějí. Často se cítí nepochopení. Své rozporuplné pocity mohou ventilovat uměleckým projevem. Mají vysokou představivost, dobrou intuici a jsou otevřeni vyšším věcem. Bývají také vynikajícími léčiteli. Jejich úkolem je naučit se větší stabilitě a lépe ovládat své emoce.

Den narození - 12

Neuvěřitelně všestranné jsou osobnosti narozené dvanáctý den v měsíci. Vynikají v řadě oblastí, jsou myšlenkově bystré, zvídavé, činorodé. Přestože mohou trpět ostýchavostí, bývají oblíbené pro svou otevřenost a přirozený smysl pro humor. Jejich slabinami je impulzivnost, umíněnost, rozhodování se na poslední chvíli.

Den narození - 13

Třináctky jsou velmi zranitelné, chybí jim sebedůvěra. Obvykle je to dáno krutým přístupem jednoho z rodičů. Pokud se nenaučí zdravé sebelásce, obvykle se pak vrhají do náruče partnera, který s nimi zachází neméně krutě. Pozor také na černobílé vidění světa. Jinak je to osoba praktická, činorodá, spolehlivá, dokáže inspirovat druhé.

Den narození - 14

Čtrnáctky si chtějí zařídit život po svém. Nesnáší, když jim někdo říká, co mají dělat. Pokud mají stabilní vztah a dobré povolání, jejich spokojenost se odrazí v jejich charakteru - jsou pak ohleduplní, pozorní, spolehliví. Velmi rychle a často mluví i myslí. Mohou mít sklony ke spiritualitě, hmotný svět je pro ně ale stejně tak důležitý. Pozor na zbrklost, neopatrnost, vyhýbání se zodpovědnosti.

Den narození - 15

Patnáctky bývají houževnatí, hrdí a odvážní lidé, pod jejich tvrdou slupkou ale najdete citlivé jádro. Mají smysl pro majetek, ale i rodinu a přátele. Jsou tvůrčí, vyžadují nezávaznost, pečlivě si střeží své soukromí. Jsou směsící nejrůznějších vlastností - někdy je opravdu těžké se v nich vyznat. Vyvarovat by se měli výbušnosti, pomstychtivosti, neústupnosti.

Den narození - 16

Spravedlnost a přímočarost hýbou charakterem člověka narozeného šestnáctý den v měsíci. Oplývají vynikajícími pozorovacími schopnostmi a mají jasno, co je v životě dobré a co špatné a co by mohlo druhým pomoci. Mívají léčitelské nadání. Touha po uznání v nich však může vypěstovat sebestřednost a nerespektování názorů druhých.

Den narození - 17

Odvážná a ctižádostivá, ale také citlivá a společenská je sedmnáctka. Má vůdcovské schopnosti a sklony ovládat druhé - snadno však přechází v manipulaci. Je zodpovědná, nebojí se povinností ani tvrdé práce. Snadno dosahuje bohatství. Má sklony k melodramatu a egoismu. Mívá spíše jen milostné než stabilní partnerské vztahy. Přílišná soustředěnost na sebe a na svůj vzhled - obzvláště u žen.

Den narození - 18

Osmnáctka je upřímná, přemýšlivá, ambiciózní. Má dobré organizační schopnosti. Touží po uznání. Ráda pomáhá druhým. Dovede přijímat inspiraci z vyšších zdrojů. Má sklony lpět pouze na vlastní pravdě, sklony k melodramatičnosti a nestálosti, sklony k neřestem. Měla by se naučit plně naslouchat druhým.

Den narození - 19

Lidé narození devatenáctý den v měsíci jsou oddaní, moudří, velkorysí. Jsou ctění a vážení - umí tvrdě pracovat i jemně působit na lidi. Jsou velmi sebekritičtí, mívají na sebe vysoké nároky. Touží po výjimečnosti. Pozor na podlézavost, sebelítost, panovačnost.

Den narození - 20

Dvacítka je osoba citlivá, tolerantní, přemýšlivá. Špatně snáší samotu a partnerský vztah je pro ni v životě velmi důležitý. Cítí se dobře tam, kde je potřeba spolupráce. Jejími slabinami je nestálost v názorech, snadná ztráta sebekontroly, prchlivost, povrchnost.

Den narození - 21

Velmi empatická, citlivá, laskavá a diplomatická je osoba narozená 21. den v měsíci. Umí se prosadit, takže snadno dosahuje úspěchů. Řídí se instinktem a pozitivním přístupem k životu. Miluje nové výzvy. Jejími slabinami je úzkostlivost, sklony k chamtivosti a vyvolávání sporů.

Den narození - 22

Tato osoba je pracovitá, praktická, cílevědomá. Velkou roli pro ni hraje materiální zajištění. Vyhovuje ji rutina. Bývá úspěšná v oblasti politiky - politikaření ale snadno přenáší i do osobních vztahů. Měla by se naučit respektovat potřeby druhých. Najde-li rovnováhu, je velmi citlivá a laskavá.

Den narození - 23

Třiadvacítka potřebuje ke štěstí především stabilní partnerství. Je něžná, milá a má ráda společnost. Má dobrou paměť i vynikající komunikační schopnosti. Sklony ke snílkovství až dětinskosti. Utíká před zodpovědností. Sklony k přehánění, lžím a přelétavosti.

Den narození - 24

Tato osoba je přátelská, dobrosrdečná, laskavá. Miluje krásu, zakládá si na harmonickém rodinném životě. Je vytrvalá a výkonná. Vždy hledá konstruktivní řešení, umí dělat kompromisy. Je opatrná, někdy až pomalá. Bere vše příliš vážně. Pozor na sklony k lenivosti, přecitlivělost a hněvivost.

Den narození - 25

Pětadvacítka je nenáročná a skromná, s uměleckými sklony, ale i dobrým logickým a analytickým myšlením. Umí naslouchat druhým. Je společenská, zábavná, přitažlivá. Bohužel bývá také nepředvídatelná, nerozhodná, těžko čelí stresu. Bojí se změn a má sklony stát se závislá na druhých.

Den narození - 26

Číslo dvacet šest je kombinací družné, intuitivní dvojky a harmonizující šestky a její součtem je velmi silná a schopná osmička. Díky tomu jsou tyto osoby neobvykle silné, s vůdčími schopnostmi a pronikavým úsudkem, ale i dobrého srdce a šlechetných záměrů. Nezřídka tito lidé dosahují vysokých postů a uznání. Pozor by si měli dát na pýchu, přeceňování se, aroganci a přehnanou chtivost.

Den narození - 27

Osoba narozená v sedmadvacátém dni měsíce je citově založená, oddaná rodině. Hledá hlubší smysl života, miluje zvířata a ráda pomáhá druhým. Je konzervativní a pragmatická. Bere vše až příliš vážně. Sklony k naivitě, sebetrestům, závislosti na alkoholu či drogách.

Den narození - 28

Tato osoba je něžná, milující, starostlivá. Má spoustu přátel. Je dynamická, otevřená, vtipná. Povzbuzuje druhé. Velmi důležitá je pro ni rodina a partner. Řídí se více citem než rozumem. Nesnáší omezování, nelze ji jen tak k něčemu přinutit. Je dominantní, impulzivní, umí druhé hezky „setřít“. Zároveň je ale velmi zranitelná a pochybuje o sobě.

Den narození - 29

Lidé narození devětadvacátý den v měsíci často vynikají mimosmyslovým vnímáním, duchovní činorodostí, vynalézavosti. Jsou velmi otevření, snadno navazují kontakty. Často inspirují druhé. Mají na sebe vysoké nároky, jsou puntičkáři. Sklony uzavírat se do sebe. Vychytralost.

Den narození - 30

Tato osoba je velmi činorodá a přizpůsobivá, má velkou představivost a sklony k tvořivosti. Má radikální názory na život. Umí tvrdě pracovat i dělat několik věcí najednou. Těžko snáší prohru. Ze všeho si dělá legraci - je ráda středem pozornosti. Dokáže být přímočará až ostrá, chybí jí soucit. Sklony k žárlivosti, pomluvám, konfliktům, sexuálním neřestem.

Den narození - 31

Tito lidé vynikají vysokou mentální bystrostí, často jim ale chybí dostatek sebedůvěry na to, aby v životě dosáhli úspěchu. Jsou společenští, přímí a poctiví, se smyslem pro rodinu. Ve svém životě potřebují hlavně různorodost. Chybí jim odvaha, trpělivost a svědomitost. Pozor na sklony k podvodům.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies