Občanská sdružení - pomoc pro rodinu a děti

Smyslem občanských sdružení je vytvářet preventivní programy pro děti, rodiče a školy, které se zabývají nejširší sociální problematikou. Organizace se snaží o osvětu a vytvářejí otevřenou komunikaci s lektory o neznámých jevech.
Hrající si děti

Občanská sdružení – smysl organizací

Občanská sdružení vznikají jako neziskové organizace, které zahrnují široké spektrum sociální pomoci. Jsou zaměřeny na prevence nežádoucích jevů, zneužívání návykových látek, vytvářejí nejrůznější aktivity vedoucí ke zdravému způsobu života, k ochraně životního prostředí, k začlenění handicapovaných a závislých lidí do společnosti apod. Nabízejí široké programy pro školy, pedagogy a rodiče.

Občanská sdružení – upozornění na závislosti

V dnešním době je těžké ubránit se jakýmkoliv závislostem. Máme řadu závislostí: na alkohol, drogy, automaty, nikotin, kofein, ale také třeba závislost na počítačové hry, čokoládu, vztahy. Člověk může být závislý na nějaké látce, nutkavém jednání nebo vztahu. Děti začínají stále dříve experimentovat s drogami nejrůznějšího charakteru. Co je k tomu vede? Je to nutkání zažít něco neobvyklého, zahnat nudu a stereotyp? Někdy stačí okusit drogu jen jednou a člověk spadne do propasti. Ztratí nad sebou kontrolu. Každá závislost však má i své hlubší příčiny. Člověk tak utíká před problémy, není schopen se vypořádat s tlakem okolí, nezná svou hodnotu. V pokročilejší fázi si už člověk nedokáže sám pomoci, nemá patřičný odstup od svého jednání. Závislost se tak dotýká nejen dotyčného, ale také jeho rodinných příslušníků a blízkých lidí. Ti mohou při léčbě značně pomoci.

Hodit se vám mohou termíny prázdnin pro školní rok 2006/07 - více v článku

Občanská sdružení – prevence proti závislostem

Mnoho občanských sdružení je nasměrováno tak, aby speciálními programy pro děti (i pro ty nejmladší), ovlivňovali a korigovali jejich postoje k nejrůznějším závislostem. Děti sami pomocí lektorů poznávají rizika nejrůznějších závislostí, utvářejí si vlastní postoje. Občanská sdružení si vytvářejí pro děti vlastní metodiku, která je zaměřena na odstranění nežádoucích jevů. Jsou užívány především interaktivní metody – děti jsou nenásilně vtaženi do daného problému pomocí her, pohádkových příběhů, drama a arte techniky, řízené diskuze, výtvarné činnosti. Děti při kvalitních programech nacvičují podstatné dovednosti, např. jak odmítat alkohol a drogy, jak trávit volný čas, jak se uvolnit, jak se zdravě vyrovnat s úzkostí, strachem či smutkem apod.

Občanská sdružení – další pomoc

Občanská sdružení se orientují nejen na prevenci nejrůznějších závislostí, ale dotýkají se široké společenské problematiky. Programy koncipují tak, aby zahrnovaly aktuální problémy jako např. šikanu, agresi, projevy rasismu a xenofobie, ochranu životního prostředí apod.

Občanská sdružení – kdo jeK kontaktuje?

Součástí organizací bývají poradenské linky, které se zabývají širokou škálou sociální pomoci. Prostřednictvím linky je nabízeno poradenství, informace o kontaktech na další odbornou pomoc, zprostředkování osobní konzultace v poradenském centru. Občanské sdružení kontaktují většinou rodinní příslušníci a blízcí lidé, kteří se ocitli v problémových situacích – snaží se řešit např. závislost svých dětí.

Občanská sdružení – terapie pro rodiny

Tyto organizace právě zahrnují do svých činností často i individuální a skupinovou terapii pro rodiny, které si neví rady se svými potomky. Pomoc a radu často potřebuje totiž nejen problémové dítě, ale i jeho těžce zkoušení rodiče a další členové rodiny. Terapie podstupují pak vysoce motivovaní lidé, kteří se usilují navrátit ke zdravému způsobu života. Rodiče a děti hledají, obnovují a budují vzájemné vztahy a společně se vyrovnávají s příchozími situacemi. Odborníci je provázejí po celou dobu léčby, zprostředkovávají detoxikaci apod.

Občanská sdružení – skupinová práce

V dnešním agresivním světě je důležité sebeprosazování jedince. Děti jsou vychovávány tak, aby se dokázaly dostatečně prosazovat. To má mnohdy za následek, že dítě si uvědomuje vlastní individualitu, ale je oproštěno od skupinového prožívání, neumí vyjednávat, podřídit se druhým. V programech, které využívají skupinové práce, se děti učí potlačit sami sebe, zjišťují potřeby druhých. Mnohé programy občanských sdružení jsou koncipovány do jednotlivých lekcí, kterých se účastní školy, nebo rodiče s dětmi. V dětech se posiluje sebepojetí, sebehodnocení, poznání dané problematiky. Budují se vzájemné vztahy, kdy děti zjišťují, že se mohou se svými problémy obrátit nejen na rodiče nebo školu.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies