První pomoc a péče o nemocné dítě

Někdy musí rodiče dětem pomoci v nenadálých a nebezpečných situacích. Zde najdete pokyny, jak ošetřit některé z nejvážnějších nebo život ohrožujících úrazů. Uvedené techniky doporučuje Červený kříž.

Holčička s růžovou sponkou ve vlasech

Zásady první pomoci

Nejzákladnější zásadou je kontrola průchodnosti dýchacích cest, dýchání a krevního oběhu. Teprve když u zraněného zjistíte, že dýchá a má puls, začnete se zabývat dalšími příznaky, a to v následujícím pořadí: krvácení a šok, popáleniny, zlomeniny, jiná zranění.

Abeceda první pomoci - kojenci

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

Nakloňte hlavičku kojence, který je v bezvědomí, mírně dozadu a prstem zdvihněte bradu. Zkontrolujte, zda dítě dýchá. Jeli dech zřetelný, uložte kojence do stabilizované polohy.

Dýchání

Pokud kojenec nedýchá, je nutné zavést umělé dýchání . Neprochází-li vzduch do plic, mohou být dýchací cesty neprůchodné.

Krevní oběh

Zkontrolujte kojenci tep dvěma prsty na vnitřní straně nadloktí proti palci umístěnému z vnější strany paže. Nemá-li dítě tep, proveďte kardiopulmonární resuscitaci.

Abeceda první pomoci – děti

Dýchací cesty

Zajistěte průchodnost dýchacích cest dítěte v bezvědomí záklonem hlavy a zdvižením brady pomocí dvou prstů. Zkontrolujte dýchání, je-li zřetelné, uložte dítě do stabilizované polohy.

Dýchání

Jestliže dítě nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Nedostávají-li se vdechy do plic, má dítě pravděpodobně neprůchodné dýchací cesty.

Krevní oběh

Zkontrolujte tep na krčních tepnách, v krční rýze před velkými svaly po obou stranách krku. Nemá-li dítě tep, zahajte kardiopulmonární resuscitaci.

Stabilizovaná poloha

Je-li dítě v bezvědomí, ale dýchá a má zřetelný tep, uložte je na dobu, než přijede záchranka, do stabilizované polohy. V této poloze mohou tekutiny volně vytékat z úst dítěte, takže se jimi dítě nedusí. V pravidelných intervalech kontrolujte dech a tep dítěte a podle potřeby pomáhejte dítěti dýchat nebo provádějte nepřímou masáž srdce. Má-li dítě nějakou zlomeninu, přiložte dlahu. Při podezření na poranění páteře dítě neotáčejte, nemá-li překážky v dýchacích cestách. Hlava, krk a záda musí být stále v jedné přímce.

Kojenci

Držte dítě na rukou

Kojence, který je v bezvědomí, během čekání na záchranku pevně držte s hlavou mírně zakloněnou, aby byla zajištěna průchodnost dýchacích cest.

Děti

Otočte dítě na bok

Uchopte dítě za vzdálenější stehno a přetočte je tahem za ohnutou nohu směrem k sobě. Během otáčení přidržujte ruku dítěte pod jeho tváří.

Stabilizujte polohu

Ohněte horní nohu do pravého úhlu a zajistěte polohu horní paže, aby se dítě nepřevrátilo na břicho. Nakloňte dítěti hlavu dozadu, aby se otevřely dýchací cesty.

Dušení u dětí

Možná si ani nevšimnete, že se dítě dusí. Nejprve bude třeba kašlat a lapat po vzduchu nebo vydávat vysoké skřeky a potom ztratí schopnost mluvit i dýchat. Obličej malého dítěte může zčervenat, pak zmodrat a vypadá, jako by mělo potíže s dýcháním nebo jako by plakalo a nevydávalo při tom žádný zvuk. Nepodaří-li se poplácáváním po zádech překážku z dýchacích cest hned odstranit, nepřestávejte. I když se tato metoda zpočátku zdá neúspěšná, překážka se nakonec většinou uvolní.

Kojenci

Plácněte dítě pětkrát po zádech

Položte si dítě bříškem na jednu ruku, přičemž hlava bude níž než tělo, a přidržte mu bradu mezi prsty. Pětkrát dítě ostře plácněte doprostřed zad hranou dlaně.

Zmáčkněte pětkrát hrudník

Převraťte dítě na záda s hlavou uloženou níž než tělo. Položte mu dva prsty na hrudní kost těsně pod myšlenou spojnici prsních bradavek a stiskněte pětkrát hrudník. Vidíte-li předmět v ústech, opatrně jej vytáhněte. Střídejte krok 1 a krok 2, až dítě začne dýchat.

Děti

Plácněte dítě pětkrát po zádech

Předkloňte dítě v pase. Plácněte je pětkrát ostře mezi lopatky hranou dlaně. Menší dítě si můžete položit na klín s hlavou níž než tělo a poplácávat je v této poloze.

Stiskněte pětkrát hrudník

Jsou-li dýchací cesty stále neprůchodné, položte dítě na zem. Menší dítě si můžete položit na klín zády na svá stehna. Stiskněte pětkrát ostře hrudní kost hranou dlaně.

Stiskněte pětkrát břicho

Nemůže-li dítě stále popadnout dech, položte hranu dlaně těsně pod okraj žeber dítěte a pětkrát stiskněte směrem vzhůru.

Opakujte plácání po zádech a stlačování

Otočte dítě na bok obličejem k sobě a plácněte je pětkrát po zádech. Opakujte celý cyklus, dokud dítě nezačne dýchat.

Umělé dýchání z plic do plic

Přestane-li dítě dýchat, musíte dýchat za ně. Umělé dýchání z plic do plic je účinné, protože vydechovaný vzduch obsahuje dostatek kyslíku na udržení funkce životně důležitých orgánů do doby, než může být poskytnuta účinnější lékařská pomoc. První pomoc u kojenců a nejmenších dětí je trochu odlišná proto, že jejich obličej je drobnější.

Kojenci a nejmenší děti

Otevřete dýchací cesty, zkontrolujte dýchání

Zakloňte dítěti velmi mírně hlavu jednou rukou a pozdvihněte mu bradu prstem druhé ruky. Zrakem, sluchem a hmatem sledujte, zda dítě dýchá.

Zaveďte umělé dýchání

Pokud dítě nedýchá, obemkněte svými rty ústa a nos dítěte. Pětkrát se nadechněte a vydechněte do plic dítěte.

Zkontrolujte tep

Má-li dítě znatelný tep, učiňte 20 vdechů, vždy jeden za 3 sekundy. Zavolejte záchranku. Potom pokračujte v umělém dýchání, dokud nedorazí pomoc. Vždy po 20 vdechnutích zkontrolujte tep a spontánní dýchání.

Starší děti

Otevřete dýchací cesty, zkontrolujte dýchání

Zakloňte dítěti mírně hlavu jednou rukou a zdvihněte mu bradu dvěma prsty druhé ruky. Zrakem, sluchem a hmatem sledujte, zda dítě dýchá.

Stiskněte dítěti nos

Jestliže dítě nedýchá, stiskněte mu pevně nosní dírky. Dýchací cesty udržujte otevřené zdvižením brady dvěma prsty.

Zaveďte umělé dýchání

Přitiskněte rty kolem úst dítěte. Pětkrát se nadechněte a vydechněte do plic dítěte.

Zkontrolujte tep

 

Má-li dítě znatelný tep, učiňte 20 vdechů, vždy jeden za 3 sekundy. Zavolejte záchranku. Potom pokračujte v umělém dýchání, dokud nedorazí pomoc. Vždy po 20 vdechnutích zkontrolujte tep a spontánní dýchání.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies