Řeč tváře - Casanova to znal

To, jak se tváříme, je stejně důležité jako to, co vyslovíme. Pokud naše výrazy nejsou v souladu s tím, co si myslíme, je těžké to "zamaskovat". Jak vypadat přirozeně a působit na lidi pomocí tváře?
Tvář muže

Řeč tváře

 • Svou sílu mají nejen slova, která pronášíme, ale také nevědomá gesta, pohyby a výrazy. I když zrovna tedy nemluvíme – nevědomky komunikujeme.
 • O mnohém našem rozpoložení vypovídá také výraz naší tváře, stejně jako pohyby těla a jeho jednotlivých částí.
 • Výraz své tváře samozřejmě nemůžeme stále kontrolovat. Mnohdy si myslíme, že vypadáme chytře, bystře, ale druzí si nás mohou interpretovat jinak.
 • Zkusme si vzít něco z hereckého cvičení mimiky. 
 • Výraz tváře je velmi důležitý, protože při rozhovoru se většinu času dívám zrovna na tvář.

Řeč tváře na veřejnosti

 • Na veřejnosti (např. v zaměstnání) se snažíme „hlídat“ více než v osobním životě. Usilujeme o to, abychom vypadali zaujatě, nadšeně, přesvědčivě, sebevědomě, i když normálně bychom se tvářili zcela jinak.
 • Pokud se v zaměstnání setkáváme s lidmi, musíme si připomínat zásadu trpělivosti. To znamená, že s daným člověkem musíme vycházet za každých okolností a předstírat, že má pravdu.

Řeč tváře a úsměv

 • Pozor bychom si měli dávat na společenský úsměv, který mnohdy vypadá hraně a nepřirozeně.
 • Zvláště dlouhotrvající strnulé úsměvy působí nevěrohodně. Úsměv působí falešně a nevěrohodně.
 • Při takovém úsměvu ukazujeme zuby, ale oči zůstávají nezměněny („nesmějí se“).
 • Pokud povaha našeho zaměstnání vyžaduje úsměv, je třeba se mu učit.
 • Úsměv musíme cvičit tak dlouho, až vypadá přirozeně a upřímně. Nebude-li tomu tak, je lepší raději se neusmívat. 
 • Trik spočívá v tom, že úsměv vypadá spontánní pouze tehdy, pokud se usmívají i oči.
 • U většiny z nás rozeznáváme pouze dva výrazy tváře: úsměv a nešťastný výraz. A čím jsme starší, tak se tyto variace blíží do krajnosti (přispívají k tomu i mimické vrásky).
 • Základem bude poznání naší mimiky. Často se na sebe dívejte do zrcadla. Tvář v klidu vypadá většinou nešťastně.
 • Snažte se zjistit, jak vypadat profesionálně a důstojně, nikoliv depresivně. A jak bude vypadat výraz pobavený, cynický, sexy? Tímto průzkumem vlastního obličeje zjistěte, který výraz tváře působí nejlépe.

Řeč očima

 • Zrakový kontakt patří vůbec k nejdůležitějším a je mocným prostředkem komunikace. 
 • Užíváme-li ho málo, vypadáme nesebevědomě, úskočně, neklidně. Je-li ho však příliš, dáváme na odiv svou autoritu, až agresivitu.
 • Pohled do cizích očí je něco, co děláme bezděčně. Dokážeme tento zrakový kontakt udržet?
 • U očního kontaktu hraje roli to, jak často jej vyhledáváme, jak dlouho vydržíme neuhnout očima, koho kontaktujeme očima častěji. 
 • Je obvyklé, že zrakový kontakt vyhledáváme častěji u lidí, kteří jsou nám sympatičtí.
 • Pohled z očí do očí s některými lidmi je nám nepříjemný – většinou je tomu tak proto, že užívají příliš slabý, nebo naopak příliš silný zrakový kontakt.
 • Během rozhovoru se lidé na sebe vzájemně dívají průměrně jednu až dvě třetiny času.
 • Pokud se tento čas prodlužuje, projevuje se tak vzájemná náklonnost, důvěra nebo zamilovanost.
 • Cítíme-li se při rozhovoru nepříjemně, uhýbáme očima.
 • Pokud se zaujetím nasloucháme, díváme se partnerovi přímo do očí.
 • Díváme-li se stranou, když na nás někdo hovoří, a upřeně se na něj díváme během své odpovědi, vypadá to, že nás nudí jeho názory, kdežto svoje považujeme za určující.
 • Pokud během komunikace se naše oči zatoulávají i k jiným částem obličeje (k ústům, k zubům) vypadá to, že flirtujeme.

Řeč tváře – jak ji cvičit

 • V zaměstnání bychom měli kontakt očima používat častěji a výrazněji tehdy, pokud nám chybí sebedůvěra a průbojnost.
 • Vyzkoušejte svou mimiku tváře před zrcadlem. Říkejte si, že jste sebejistí a snažte se neuhnout očima.
 • Vyhledejte přítele, s kterým se cítíte příjemně. Střídejte se v pokládání otázek a odpovídání a udržujte zrakový kontakt. Zaměřte se i na nepříjemné situace – jak se tvářit, žádáme-li o peníze, nebo se svěřujeme se svým trápením.
 • Při komunikaci s více lidmi, se snažte kontaktovat očima všechny stejně dlouhou dobu. Střídejte pohledy. Pokud někoho vítáte, nebo se seznamujete, udržujte zrakový kontakt po celou dobu mluvení. Mluvte pomalu a klidně. Snažte se usmívat.
 • Chcete-li někoho oslovit, řekněte nejdříve jeho jméno a vyčkejte, až se vaše pohledy setkají. Méně sebejistí lidé se nemusí ale cítit příjemně. Nebuďte příliš přísní.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies