Registrované partnerství u nás a ve světe

Naděje homosexuálů, že budou moci uzavírat partnerské svazky dostávají i u nás reálné obrysy. Jak je tomu ve světě, co registrované partnerství pro homosexuály znamená a jaká práva jim přináší?
Šklebící se tři ženy

Informace o registrovaném partnerství

 • Partner (v registrovaném partnerství dvou osob stejného pohlaví) je privilegovaným zákonným dědicem. Jeho dědické nároky mohou být dále rozšířeny, na úkor ostatních z uvedeného okruhu zákonných dědiců, v závěti.Ale tako mohou být jeho dědické nároky v testamentu i zkráceny, anebo zcela vyloučeny, když partner odkáže část svého majetku nebo majetek jiným osobám.
 • Registrované partnerství (dvou osob stejného pohlaví) zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého, anebo zrušením rozhodnutím soudu. Soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá Mezi partnery (v registrovaném partnerství dvou osob stejného pohlavní) nevzniká žádné majetkové společenství obdobné institutu společného jmění manželů. I když spolu budou žít v dlouhotrvajícím vztahu, budou nabývat majetek každý do individuálního vlastnictví, anebo do podílového spoluvlastnictví.
 • Do registrovaného partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem ČR. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé (tedy rodiče, prarodiče, děti, vnuci, pravnuci) a sourozenci. Do partnerství nemůže dále vstoupit osoba, která nedosáhla věku 18 let, nemá způsobilost k právním úkonům, nebo již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.
 • Partneři mají v registrovaném partnerství (obdobně jako muž a žena v manželství) stejné povinnosti a stejná práva. O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři.
 • Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy.

Registrované partnerství ve světě

Země umožňující sňatek homosexuálů:

 • Nizozemsko od roku 2001, včetně adopcí
 • Belgie od června 2003
 • Kanada od července 2005
 • Španělsko od června 2005, včetně adopcí
 • USA sňatek homosexuálů uzákonil Massachusetts, státy Vermont a Connecticut umožňují svazky osob stejného pohlaví

Země, které mají zákon o registrovaném partnerství:

 • Dánsko od října 1989, včetně adopcí potomků partnera
 • Norsko od roku 1993
 • Švédsko od roku 1994, od února 2003 včetně adopcí
 • Island od roku 1996
 • Finsko od roku 2001
 • Německo od roku 2001, včetně adopcí potomků partnera
 • Nový Zéland od dubna 2004
 • Švýcarsko od června 2005
 • Británie od prosince 2005

Země, které homosexuálům přiznávají zvláštní práva:

 • Maďarsko od roku 1996 je uzákoněno soužití ve společné domácnosti
 • Francie od roku 1999 mohou osoby stejného pohlaví uzavřít občanskou smlouvu o solidaritě
 • Portugalsko od roku 2001 mají homosexuální páry zaručena některá majetková práva
 • Chorvatsko od července 2003 platí zákon o společném soužití ve společné domácnosti
 • Lucembursko od roku 2004 platí podobný zákon jako ve Francii
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies