Rizika nadváhy a nebezpečí hubnutí

Jaké hrozí zdravotní rizika lidem, kteří trpí nadváhou a nebo obezitou? Studie ukazují, že snížení hmotnosti již o několik kilogramů je okamžitě viditelné na úpravě zdravotního stavu.

Ženy u výlohy prohlížející si oblečení

Rizika nadváhy a nebezpečí hubnutí

 • Znáte všechny své rizika?
 • Tabulka BMI
 • Co ovlivňuje boj s obezitou?
 • Nemoci srdce a mrtvice
 • Porucha erekce a obezita
 • Hrozba Diabetes 2
 • Kontrola u lékaře vs. Diabetes (cukrovka)
 • Co je cukrovka?
 • Jak poznám cukrovku?
 • Rakovina a obezita
 • Spánek a obezita
 • Bolesti kloubů a obezita
 • DNA a obezita
 • Riziko rychlého váhového úbytku

 

Znáte všechny své rizika?

Jste li obézní, je u vás daleko vyšší pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Jedná se především o onemocnění srdce, mozkové příhody, rakovinu, dnu a mnoho dalších. Obezita rovněž příliš nepřispívá kvalitnímu spánku (neharmonické dýchání). Díky vyšší tělesné hmotnosti dochází k vyššímu opotřebování kloubů a vyšší zátěži páteře. Jedinou cestou jak se vyhnout těmto následkům je odstranění přebytečných kilogramů. Studie ukazují, že snížení hmotnosti již o několik kilogramů je okamžitě viditelné na úpravě zdravotního stavu.

 

 

Tabulka BMI

 

BMI je zkratkou pro Body Mass Index, což znamená"Index tělesné hmotnosti".

BMI je používán všude na světě pro posouzení, zda máte, nebo nemáte nadváhu.

Index BMI spočítáme tak, že hmotnost v kilogramech vydělíme tělesnou výškou v metrech na druhou.

Např.: vážím 72 kg, měřím 175 cm
72/1,752 = 23,5
V následující tabulce pak podle výsledku zjistíte, zda máte ten správný BMI.

BMI POPIS
do 20 Podváha
Stav se zdravotními riziky, zdravý a rozumný člověk by se měl umět podváze vyhnout. Snad jen profesionální modelky mohou mít radost z takového BMI.Pokud jste jinak zdráv a pár kilogramů ke své váze přidáte,určitě svému tělu jenom prospějete.
20 - 25 Optimální stav
Není třeba jej komentovat. Z hlediska hmotnosti můžete být se svým tělem spokojeni.
25 - 30 Mírná nadváha
Lehce zvýšené zdravotní riziko. Udělejte něco pro sebe.
30 - 40 Obezita se značným vysokým zdravotním rizikem
Vážně se rozhodněte, jak zhubnete. Stačí půl kilogramu týdně. Zamyslete se nad svými stravovacími návyky. Sportujte. 
40 a více Těžká obezita je spojena s velmi vysokými zdravotními riziky
Poraďte se se svým lékařem.

 

Co ovlivňuje boj s obezitou?

 

 • trvání a vývoj obezity (příčiny nárůstu hmotnosti)
 • subjektivní obtíže související s obezitou; motivace k hubnutí - zdravotní i jiná
 • maximální životní hmotnost (mimo těhotenství)
 • poklesy hmotnosti v minulosti (jakým způsobem byly dosaženy a jak dlouho udrženy)
 • stravovací návyky ("typický den", víkend, práce ve směnném provozu)
 • výskyt obezity, cukrovky a vysokého krevního tlaku u pokrevních příbuzných

 

Nemoci srdce a mrtvice

 

V letech 1990-1993 bylo ročně postiženo infarktem z 10000 obyvatel České republiky ve věku 25-64 let v průměru 54 osob. U mužů se infarkt vyskytoval v průměru 4x častěji než u žen. Do 4 týdnů od počátku onemocnění zemřelo 44% mužů a 42% žen! Tyto údaje patří v Evropě mezi nejhorší. Nemoci srdce a mrtvice jsou dnes hlavní příčinou úmrtí v ČR. Obézní lidé mají často vysoký krevní tlak a vyšší cholesterol.

 

Obézní lidé se musí smířit s tím, že často bez varování přichází infarkt nebo mrtvice, které se nemusí před vznikem nijak projevit. Následky bývají tragické a mohou končit smrtí nebo ochrnutím. Mozková mrtvice je vlastně cévní onemocnění, při kterém jsou postiženy tepny zajišťující výživu mozku. Nejčastěji jde o ischemickou příhodu způsobenou uzávěrem mozkové tepny krevní sraženinou (trombem) nebo vmetkem (embolem) s následným přerušením přívodu krve, a tím i kyslíku do příslušné oblastli mozku.

 

Druhým, méně častým typem mozkové mrtvice je krvácení (hemoragie), které někdy vyžaduje i léčbu chirurgickou. V takto postižené části mozku dochází k poruše fukce mozkových buněk projevující se náhlým vznikem příznaků mrtvice. Teprve až za několik hodin mozkové buňky z nedostatku kyslíku a živin odumírají.

 

Tento nový významný poznatek umožňuje lékaři, pokud se nemocný dostaví včas a léčba mozkové mrtvice je zahájena v prvních hodinách od vzniku, účinně ovlivnit průběh a následky mozkového postižení. Dobrá zpráva je, že i menší váhový úbytek tyto rizika znatelně snižuje. Zredukování 10% vaši tělesné hmotnosti výrazně sníží zdravotní rizika.

Porucha erekce a obezita

Porucha erekce signalizuje téměř pět let dopředu nemoci srdce. Tři čtvrtiny mužů, kteří vyhledali lékaře s akutní bolestí u srdce, trpělo v průměru 4,5 roku poruchou ztopoření. O svých intimních potížích se styděli mluvit a smířili se s tím, že s přibývajícím věkem je to normální. Teprve problémy se srdcem je dovedly do ordinace. Onemocnění způsobené obezitou přímo ovlivňují kvalitu sexuálního života.

Hrozba Diabetes 2

Velice častý vznik cukrovky Diabetes 2 je zapříčiněn neschopností vašeho těla redukovat množství krevního cukru. Diabetes 2 je hlavní příčinou předčasných úmrtí. Nemocí srdce, nemoci ledvin, mrtvice a slepoty. Obézní lidé mají dvakrát vyšší riziko vzniku diabetes 2. Snížit vaše riziko vzniku Diabetes 2 lze až o 50% a to díky úpravě hmotnosti a zvýšením fyzické aktivity.

Kontrola u lékaře vs. Diabetes (cukrovka)

Jestliže navštěvujete doktora, můžete požádat o porovnání výsledků jak se mění váš zdravotní stav v návaznosti s vašim snížením hmotnosti a zvýšením fyzické aktivity. Díky těmto výsledkům bude moci váš doktor postupně omezit vaše dávky léků.

Co je cukrovka?

V České republice je k dnešnímu dni registrováno přes 600 tisíc nemocných s cukrovkou. Stejně jako na celém světě, i u nás se počet nemocných trvale zvyšuje a předpokládá s, že každých patnáct let se počty registrovaných diabetiků zdvojnásobí.


Co je cukrovka? Cukrovka (úplavice cukrová, diabetes mellitus) je onemocnění, při níž vaše tělo neumí dobře hospodařit s glukózou, a dochází k jejímu zvýšení v krvi. Glukóza je jednoduchý cukr, který je pro buňky lidského těla hlavním a, například pro mozek, nenahraditelným zdrojem energie. Protože je obsažena v některých druzích ovoce, zejména ve vinných hroznech, označujeme ji česky jako hroznový cukr. Glukóza je zároveň hlavním cukrem obsaženým v krvi člověka a říkáme jí krevní cukr.


U zdravého člověka se hladina krevního cukru (glykémie) nalačno pohybuje v rozmezí 3,3 - 6 mmol/l. Krátce po jídle je o něco vyšší, ale nepřesáhne 8 mmol/l. O cukrovce začneme mluvit, pokud zjistíme, že hladina glykémie nalačno přesáhne 7,0 mmol/l nebo pokud vystoupí po jídle nebo po zátěži sladkým čajem (orální glukózový toleranční test) nad 11 mmol/l. Inzulin Nejdůležitější látkou, která řídí hospodaření s glukózou, je hormon - inzulin. Inzulin vzniká ve specializovaných buňkách, které jsou ve shlucích roztroušeny ve slinivce břišní.


Jak funguje inzulin? Představte si, že inzulín je klíč, který odemyká dveře, jimiž proudí glukóza z krevního řečiště do buněk. Nebude-li mít vaše tělo správný klíč nebo když nebude fungovat zámek, bude se cukr hromadit v krvi. Buňky se budou koupat v moři glukózy a přitom hladovět. Přesně tak vypadá situace při cukrovce, kterou podle příčiny vzniku rozdělujeme na několik typů: Diabetes mellitus 1. typu vzniká proto, že buňky přestanou vyrábět inzulin (chybí klíč). Pokud onemocní cukrovkou dítě či dospívající, jde prakticky vždy o tento typ cukrovky, který se však může objevit i v dospělosti.


Diabetes 1. typu je přítomen pouze u 5-10 % všech nemocných. Jeho jedinou léčbou je podávání injekcí inzulinu, na němž je nemocný zcela závislý po celý zbytek života. Nemocní jsou ohroženi především postižením drobných tepen. Moderní způsoby léčby založené na systému více dávek inzulinu denně a vedení nemocného k samostatné kontrole cukrovky však vznik těchto komplikací zřetelně oddálilo. Při diabetu 2. typu neumí buňky na inzulin dobře reagovat.


Jako by se porouchal zámek ve dveřích. Přestože tělo vyrábí dostatečné množství inzulinu, dveře do buněk zůstávají pro glukózu zavřené. Špatnou vnímavost buněk k inzulinu označujeme jako inzulinovou rezistenci. Tělo se snaží inzulinovou rezistenci překonat a slinivka vyplavuje do krve stále více a více inzulinu. Zvýšená koncentrace inzulínu v krvi (hyperinzulinismus) zpočátku stačí k udržení normálních hladin krevního cukru. Cukrovka se objeví až tehdy, když buňky ve slinivce nestačí vyhovět nepřiměřeným nárokům. Tento typ cukrovky má drtivá většina nemocných (přes 90 %). Vzniká obvykle ve vyšším věku.


Vedle vrozené náchylnosti podporují její vznik nadváha, nedostatek pohybu a duševní stresy. Nemocné léčíme zpočátku dietou, postupně přidáváme tabletky a u části nemocných je třeba podávat inzulin. Nemoc je často spojena s centrální obezitou (velké bříško a hubené nohy), se zvýšeným krevním tlakem, zvýšením hladiny krevních tuků a často ji provází také zvýšení hladin kyseliny močové v krvi a dna.


Zdá se, že společným jmenovatelem všech těchto stavů je právě inzulinová rezistence a hyperinzulinismus. Jistě jste si povšimli, že všechny jmenované jednotky jsou zároveň rizikovými faktory aterosklerózy. To je také důvod, proč jsou hlavními komplikacemi diabetu srdeční infarkt a mozková mrtvice. Diabetes mellitus 2. typu je často mylně označován za "mírnější" než diabetes 1. typu.


Naopak, lze říci, že jde o zrádnější onemocnění. Příznaky choroby nebývají zjevné, nemocný bývá často bez jakýchkoli obtíží a cukrovka není včas diagnostikována. Při tom je nemocný s diabetem 2. typu stejně ohrožen rozvojem dlouhodobých cévních komplikací cukrovky.

Jak poznám cukrovku?

Jak poznám, že mám cukrovku ? Základním projevem cukrovky je zvýšená hladina krevního cukru (hyperglykémie). Při vysoké glykémii se tělo zbavuje nadbytečného cukru tím, že ho začne propouštět do moči. Glukóza odcházející do moči s sebou strhává vodu a objeví se nadměrné močení. Velké ztráty tekutin močí vyvolávají žízeň.


Nemocní začnou pít a chodit močit i během noci. Může se přidružit únava, hubnutí, svědění kůže, kolísání zrakové ostrosti a konečně, poruchy vědomí až koma (bezvědomí). Může se také objevit celá řada dalších obtíží, které mohou souviset s již vzniklými komplikacemi cukrovky: pálení a řezání při močení, kazivost chrupu a paradentóza, noční bolesti či naopak necitlivost dolních končetin, poruchy potence, průjmy a poruchy zraku. Někdy mohou být prvním projevem, který vede k následné diagnóze cukrovky, známky srdečně-cévního onemocnění. Většina nemocných nemá zpočátku onemocnění žádné obtíže !!!


(Sekce cukrovka: Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny).

Rakovina a obezita

Existuje několik druhů rakoviny, které jsou spojovány s obezitou. U žen se jedná především o rakovinu dělohy, pochvy, vaječníků a prsů. U mužů je větší nebezpečí vzniku rakoviny konečníku a prostaty.

Spánek a obezita

Obezita může způsobovat krátké zástavy dechu a narušovat spánkové periody, které jsou nutné pro správný odpočinek. Další příčinou špatné kvality spánku je chrápání. Ospalost může vést k psychickým problémům.

Bolesti kloubů a obezita

Díky vyšší hmotnosti dochází u obézních lidí k opotřebování kloubů kolen, kyčlí a zad. Dochází k opotřebení chrupavčité části kloubů, která má na starost vlastní kloubní ochranu. Doplnění glukosaminsulfátem (chemické kloubní potravinové doplňky) nebylo prokázáno jako řešení a z těchto důvodů nejsou zařazeny do léčby, kterou využívá klasická medicína.


Vlastní léčba vyžaduje přibližně třetinový čas v poměru délky poškozování kloubu. Je li tedy období, po které docházelo k poškozování kloubů např. 10 let, je zapotřebí systematická léčba po dobu 3 let. Tato doba je variabilní podle stáří pacienta.

DNA a obezita

DNA - nemoc způsobená vysokou úrovní kyseliny močové v krvi. Dochází k usazování krystalických pevných částí v kloubech, které způsobují bolesti. Riziko vzniku nemoci DNA je u obézních lidí znatelně vyšší.

Riziko rychlého váhového úbytku

Rychlá váhová ztráta je odpovědná za vznik žlučníkových kamenů. Optimální váhový úbytek je dva až čtyři kilogramy za měsíc! Pomalé hubnutí je stabilnější. Je dokázáno, že pomalá váhová ztráta cca 1 kg až 1 kg je nejbezpečnější způsob hubnutí. Rychlá váhová ztráta může vést k přednostnímu odbourávání svalové hmoty před tukem.

Rychlé hubnutí zvyšuje riziko vzniku onemocnění DNA a dalších, které jsou způsobeny prudkou disharmonií přijímaných živin. Důležitý je také čas, které tělo potřebuje na životní změnu. Je důležité zrevidovat stravovací návyky. Je nutno jíst barvitou stravu a to vše s mírou. Důležité je jíst hodně zeleniny a ovoce.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies