Rozvod - jak pomoci dětem

Jestliže už k rozvodu muselo dojít, mělo by se jednat o civilizovaný rozchod dvou lidí, jejichž vztah přestal mít smysl, ale kteří jsou schopni své děti i sebe uchránit před psychickými traumaty a jejich následky.
Žena líbající své dítě

Jak pomoci dětem rozvádějících se rodičů

V souvislosti s rozvodem dochází v rodině k řadě závažných psychologických, ekonomických a sociálních změn. Hlavně pro toho rodiče, který zůstává s dětmi, je to období mimořádně obtížné. I pro děti jsou informace o rozvodu důležité. Děti by měly být seznámeny s realitou a je lépe, když tuto informaci dostanou od obou rodičů. Dále by dětem měl být dán prostor vyjádřit se k dané situaci a vyjádřit své pocity. Je mimořádně nutné vyhýbat se obviňování a kritizování druhého rodiče. Pro rodiče, který zůstal s dítětem či dětmi sám většinou po delším období konfliktů, bude jistě značně obtížné uchovat pozitivní obraz bývalého partnera, rodič se tak vystavuje riziku snižování vlastního sebehodnocení.
Je nutností vést děti k tomu, že lidé mají nejrůznější vlastnosti, jednoduše jim vysvětlit pro a proti.

Život s dětmi po rozvodu

Je důležité se navrátit k běžným aktivitám a je třeba pomoci dětem v tom, aby se přestaly zabývat rodičovským konfliktem. Samotná matka nebo otec po rozvodu začínají být pro děti méně dostupní jak citově, tak fyzicky, a to následkem zvýšené míry odpovědnosti a stresu jak emocionálního, tak existenčního.
V případě potřeby je samozřejmě možné obrátit se i na odborníky - psychology.

Obtíže dětí z čerstvě rozvedených rodin

Někdy se stává, že děti nechtějí odpovídat na otázky, týkající se rodiče, který z rodiny odešel, nebo jsou jejich odpovědi velice emoční. Výrazně emočně nabité odpovědi nebo odmítavé mlčení vypovídají nejspíše o tom, že se děti se situací v rodině dosud nesmířily. Děti po rozvodu mohou mít širokou paletu obtíží.
Nejčastěji to bývá nejistota, pocit osamění, pocit ztráty, pocit viny a selhání, obavy z budoucnosti, z vlastních partnerských vztahů a mnoho dalších možných problémů. U chlapců bývají obtíže většinou o něco výraznější.

Pocity viny dětí při rozvodových situacích

Děti mohou obviňovat jednoho nebo oba rodiče, či dokonce sebe. Rozvod dává příčinu k hněvu na toho z rodičů, kdo požádal o rozvod, nebo na oba rodiče a jejich neschopnost zachovat rodinu. Tento hněv je zpravidla menší až když dítě pochopí, že rodiče nejsou schopni spolu žít a když je na toto téma připuštěna diskuse. Jen tehdy má rodič možnost orientovat se v tom, jak jeho dítě aktuální situaci prožívá a může pro dítě mnohé udělat. Proto je důležité okolnosti neučinit předmětem tabu v rodině.

Rady pro rozvádějící se

V případě rozvodu se snažte nejednat zkratkovitě, ublíženě, bez ochoty k rozumným kompromisům. A pokud toto všechno jste dodrželi, je třeba, abyste zůstali pro své děti rodiči a zachovali si dostatečnou míru sebeúcty a úcty k dětem i bývalému partnerovi.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies