Státní svátky a jejich historie

Státní svátky - nejen dny vyvěšení státní vlajky na všech státních úřadech. Data, které znají všechny generace, avšak jsou dnes pro větší část obyvatel významnými pouze z hlediska volného času. Přitom jsou to významné dny, které se o mnohé zasloužili v oblasti historie, české státnosti a kultury.

Vlající vlajka České republiky

Oslava české státnosti

Do této směsice státních svátku řadíme kromě svátků státních také ostatní svátky, dny pracovního klidu a ostatní významné dny. České státní svátky jsou vymezeny zákonem číslo 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto svátky jsou rozdílné od ostatních tím, že oslavují českou státnost. V České republice slavíme 7 takových svátků, oproti ostatním, které se vztahují většinou na historickou ceremonii či dodržování tradic. Ročně je díky svátkům v Česku navíc 7 až 10 volných, nepracovních dnů. Za státní svátky České republiky se prohlašují dny 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.

Pospolitost českého národa

Jak jsme na tom se zachováváním zvyků a tradic spojených s převratnými událostmi při budování českého samostatného státu? Svátky přináší do zaběhnutého systému v naši společnosti pocit klidu a uvolnění, kterého je v českém harmonogramu, čím dál tím méně. Je potřeba na chvíli pozastavit čas, uvědomit si svůj původ a dát najevo soudržnost, která vyplývá z podobných prožitých chvil. O tom nejvíce věděla především církev, od jejichž svátků se vyvinula i řada svátků státních. Své o tom věděla i totalitní nadvláda, která původní princip přetvořila ve svůj prospěch a vytvářela jeden stranický svátek za druhým. Samozřejmě krom nich existují i svátky, vycházející z historie republiky. Společnost, která nemá svou minulost, nemá ani svou budoucnost. Neuškodilo by vrátit svátkům jejich původní kouzlo a najít opět společné kořeny a objevit jejich symboliku.

Státní svátky a jejich charakteristika

Den obnovy samostatného českého státu, který připadá na 1. leden, je ve většině států světa dnem pracovního klidu. Česká republika jej od roku 2001 také zahrnula mezi své státní svátky. Na základě zákona 542/1992 Sb. o zániku České a Slovenské federativní republiky, přijatého Federálním shromážděním ČSFR, zanikl ke dni 31. prosince 1992 společný stát Čechů a Slováků a od 1. ledna 1993 vzniklo samostatné Česko a Slovensko. K tomuto dni pronáší prezident republiky novoroční projev, který je k vidění na České televizi a Českém rozhlasu.

"Devátý květen" byl dnem osvobození Československa Sovětskou armádou a pod tímto názvem byl po celé následující čtyři desetiletí oslavován. Změnu přinesl rok 1990, kdy se tento den přejmenoval na "Den osvobození od fašismu". O rok později bylo datum změněno z 9. na 8. květen a v roce 2000 bylo zákonem schváleno přejmenování státního svátku na zkrácenou verzi "Den osvobození". V tento den si připomínáme konec 2. světové války v Evropě a kapitulaci nacistického Německa.

5. červenec neboli Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je vzpomínkou na 2 osobnosti, jenž stály u zrodu dějin našeho národa. Tato svatá dvojice splnila své poslání - rozšířit a upevnit křesťanskou víru Slovanů. Vytvořili slovanský jazyk a písmo - tzv. hlaholici (abeceda skládající se ze znaků, použivaných Slovany v byzantské Soluni. Pomocí tohoto jazyka byla přeložena Bible a konečně se naskytla možnostř vytvoření národního jazyka - staroslovenštiny. Bohužel se Konstantin s Metodějem za svého života nedočkali zasloužilého uznání, které bylo doceněno až v době Karla IV. A v roce 1980 byli papežem Janem Pavlem II. prohlášeni za evropské spolupatrony.

6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, je neopomenutelnou událostí v českých dějinách, ale i v dějinách evropského protestantského hnutí. Jan Hus svou tvorbou a příkladem ovlivnil celou řadu vzácných osobností nejen u nás, ale i v jiných národech Evropy a celého světa. Státním svátkem byl prohlášen 29. června 2000.

Zbylé dny nerušeného odpočinku

Den české státnosti - svátek svatého Václava se slaví v den předpokládané smrti přemyslovského knížete Václava, zavražděného svým bratrem Boleslavem I. ve Staré Boleslavi. Již v 10. století byl považován za světce a postupně se ustálilo přesvědčení, že kníže Václav je patronem českého národa, ochráncem české země. V roce 1729 byl katolickou církví oficiálně prohlášen za svatého. Den na poctu sv. Václava byl dne 29. června 2000 uzákoněn státním svátkem.

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu, na kterém se podíleli například Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Václav Klofáč aj. V tento den uděluje prezint republiky na Pražském hradě ve Vladislavském sále státní vyznamenání. Tento den patří k nejvýznamnějším státním svátkům s dlouhodobou tradicí a jeho oslavám věnuje velkou pozornost i prezident republiky. Celá ceremonie je vysílána ČT v přímém přenosu.

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii, který je rovněž nazýván Mezinárodním dnem studentů. V tento den vzpomeneme na protinacistickou i protikomunistickou demonstraci studentů, která skončila tradickou smrtí několika odhodlaných studentů, kterým nebylo lhostejno obětovat svůj život pro pravdu. Vlivem silného občanského nátlaku byla nakonec komunistická strana zbavena politické moci. Byla zvolena vláda národního porozumění a zvoleným prezidentem byl jmenován Václav Havel. A idea demokratického, svobodného státu se začala pomalými kroky naplňovat , v červnu 1990 se uskutečnily první svobodné volby.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 2.5 Počet: 2 Nejlepší: 4 Nejhorší: 1

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies