Taekwondo

Taekwondo je bojové umění, které se nezávisle vyvíjelo v Koreji po dobu více než dvě tisíciletí. Stalo se tak moderním mezinárodním sportem a používá ruce, nohy a ostatní části těla k odvrácení útoku protivníka.
Zápas taekwonda v dětské kategorii v pozadí s diváky

Na čem je Taekwondo založeno a co rozvíjí

Jelikož Taekwondo se již od počátku vyvíjelo jako sebeobranný systém, tak i veškeré aktivity v Taekwondo se zakládají v duchu sebeobrany. Taekwondo také napomáhá upevnit zdraví, fyzickou i psychickou sílu a celkovou rovnováhu lidského těla.
Člověk, který se věnuje Taekwondo se musí naučit potlačit vlastní ego, učí se ovládat své nitro a být uctivý k druhým, čili dospět k harmonii duchovna a fyzické síly, protože se učí technikám pro vlastní obranu s použitím celého těla. Pro člověka, který se učí technikám Taekwondo, je jeho celé tělo zbraní, kterou lze lehce zneškodnit protivníkův útok za pomoci vlastních nohou, rukou, pěstí, loktů, kolen, hlavy, či jiné části těla.

Taekwondo krůček po krůčku

Taekwondista se musí nejdříve naučit ovládat sám sebe a vždy se musí zastat slabšího. Může se sice rovně postavit každému nepříteli, ale kodex zakazuje nepoctivý útok a použití nepřiměřené síly. Cvičení Taekwondo učí jednotlivce tzv. duševní skromnosti.

Taekwondo a jeho čtyři větší podskupiny

Taekwondo se dělí na čtyři podskupiny, kde se procvičované techniky od sebe navzájem liší.
  • Kjorugi (zápas)
  • Pchumse (forma, souborná cvičení)
  • Kjokpch (přerážecí techniky)
  • Hosinsul (sebeobrana)
Při kterémkoli cvičení v Taekwondo, ať je to kjorugi, pchumse, kjokpcha či hosinsul, je zapotřebí nejenom fyzické a duševní síly, ale i pevné vůle, schopnosti koncentrace, trpělivosti, vyrovnanosti a musí se dodržovat již výše uvedená morální pravidla.

Pravidla pro Taekwondistu

Každý cvičenec musí umět respektovat své učitele a ostatní cvičence, musí respektovat držitele vyšších technických stupňů a poslouchat jejich příkazů, zdravit všechny uvnitř i vně tělocvičny (dojang) a mít úctu ke všem lidem, mít v úctě své rodiče a ostatní členy rodiny.
Taekwondista nesmí svým uměním ublížit ostatním občanům, předvádět své umění na jakémkoliv místě, které k tomu není určeno, použít svého umění, případně bojovat, mimo místa k tomutu účelu vyhrazená, není-li přímo ohroženo jeho zdraví nebo život, nebo zdraví či život jeho nejbližších, nebo osob, které pomoc nevyhnutelně potřebují.
Použitá obrana nebo způsob boje musí být adekvátní danému útoku. Taekwondista nesmí hovořit nahlas uvnitř dojang, v průběhu tréninku, nesmí nosit na trénink předměty, které by mohli ohrozit zdraví ostatních cvičenců, nebo omezit jeho vlastní pohyblivost
Nesmí přeceňovat své síly v průběhu tréninku či mimo něj.
Každý taekwondista je naopak povinen nosit na trénink čistý cvičební úbor - dobok, nosit na každý trénink pásek v barvě odpovídající dosaženému technickému stupni, nosit na trénink svůj průkaz cvičence, případně licenci, a na požádání učitele mu je předložit, pravidelně platit příspěvky, aniž by mu to muselo být připomenuto.
Cvičenec má právo trénovat a využívat pomůcek určených k tréninku pod vedením svých učitelů a trenérů, požádat své učitele a trenéry o radu či pomoc, po složení příslušné zkoušky získat odpovídající technický stupeň, má právno účastnit se všech pořádaných akcí.

Měřítko pro získání technického stupně

Měřítkem pro získání technických stupňů je technická úroveň taekwondisty, sportovní výkony, teoretické znalosti a chování cvičence v jeho osobním životě i na veřejnosti.
Přípravný čas potřebný pro získání jednotlivých technických stupňů se dělí na tréninkové jednotky. Přípravný čas může být zkrácen, a to na základě zvýšení tréninkových dávek u jednotlivých cvičenců. Po úspěšném složení příslušné zkoušky získá cvičenec odpovídající technický stupeň (kup, dan).
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.5 Počet: 2 Nejlepší: 4 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies