Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína získává stále větší popularitu - na východě však její léčebné metody využívají už po mnoha staletí. Jak chápe čínská medicína celostní přístup k člověku?

Obrazec Yin a Jang

Tradiční čínská medicína – o co se jedná?

Tradiční čínská medicína sestává ze skupiny starodávných léčebných metod, z nichž některé se v Číně praktikují již pět tisíc let. Na rozdíl od západní medicíny, která se zaměřuje jen na odstranění příznaků nemoci, se čínská medicína orientuje na podporu těla při návratu do rovnováhy a harmonie, která byla narušena. Západní medicína rozdělila člověka na jednotlivé části, které léčí odděleně.

 

Tradiční čínská medicína – celostní princip

Celostní přístup k člověku lze charakterizovat rčením: „Vše souvisí se vším“. Člověka nelze „rozkouskovat“ do jednotlivých částí, ale je nutné pohlížet na něj celistvě – jako na originální a jedinečnou bytost. V tomto smyslu neexistuje onemocnění jen jednoho orgánu, nebo dokonce jeho části, ale je vždy onemocněním celého jedince. Léčbou jednoho orgánu můžeme tak ovlivnit jiný orgán. Celostní přístup k člověku zaručuje, že léčba je tvořena zcela individuálně – je „šitá na míru“.

 

Tradiční čínská medicína – jin a jang

Podle tradičních názorů celý vesmír, a s ním i člověk, neustále vibrují mezi dvěma póly – jangem a jinem, které jsou sice protikladné, ale navzájem spjaté. Jeden z druhého vzniká a každý nese v sobě zárodek toho druhého. Jeden bez druhého nemůže existovat, jsou jako den a noc, chlad a teplo apod. Oba tyto principy musí být v rovnovážném stavu. V případě onemocnění se vzájemný harmonický vztah zhroutí a následuje nerovnováha jinu a jangu. Lidské zdraví je tedy projevem rovnováhy obou těchto principů, které jsou podstatou životní energie proudící v tzv. akupunkturních dráhách.

 

Tradiční čínská medicína – model pěti elementů

Pro tradiční čínskou medicínu je určující tzv. model pěti elementů, pomocí nichž bylo klasifikováno a vysvětlováno všechno dění. Patří sem dřevo, oheň, země, kov a voda. Každý z nich má dále sobě odpovídající roční dobu, směr, barvu, orgány těla, emoce a chuť. Tyto prvky mají určující význam pro udržení rovnováhy a využití ve výběru vhodných akupunkturních bodů k léčbě.

 

Tradiční čínská metoda a léčebné metody

Komplexní léčba pomocí čínské medicíny v sobě zahrnuje několik léčebných postupů, které se volí vždy individuálně, podle potřeb daného jedince. V léčebných postupech dominuje fytoterapie, tedy bylinná léčba. Ostatní metody, jako je akupresura, akupunktura, moxování, úprava dietetiky, cvičení, atd. jsou pomocné metody, které bylinnou léčbu vhodně doplňují dle zdravotního stavu klienta. Mezi léčebné metody patří:

 

Fytoterapie - bylinná léčba

Patří k nejstarčím, ale také k nejúčinnějším způsobům léčby. Byliny nejen pomáhají léčit, ale dodávají organismu i potřebné chybějící látky. Byliny byly klasifikovány podle teploty, chutí a příslušných orgánů, které ovlivňují.

 

Akupunktura

Podstatou je působení na určitá místa na povrchu těla, a tím vyvolání reakce organismu. Ovlivňování akupunkturních bodů se provádí pomocí tenkých jehel.

 

Akupresura

Tlaková masáž akupunkturních bodů. 

 

Moxování

Jedná se o nahřívání akupunkturních bodů nebo tělesných partií doutnajícími smotky bylin.

 

Baňkování

Užívání podtlakových skleněných baněk.

 

Reflexní léčba

Tato metoda vychází ze zkušenosti, že na všech zakončeních těla se nacházejí nervová zakončení, která jsou ve vztahu k jednotlivým vnitřním orgánům (jedná se o chodidla).

 

Výživa

Opírá se o to, že příčinou všech neduhů bývá často nevyvážená strava. Po stránce energie je důležité, jak jsou různá jídla složená nebo připravena.

 

Cvičení

Jde především o ovlivňování biologických pochodů uvnitř těla pomocí přesně koordinovaných pohybů končetin a trupu spolu se silným soustředěním se o tento pohyb. Určitou formou tohoto cvičení jsou bojová umění.
Celkově lze říci, že kvalifikovaný výběr a použití uvedených metod vylučuje nežádoucí vedlejší účinky.

 

Tradiční čínská medicína – diagnostika problému

Tradiční čínská medicína využívá k vyšetření nemocného pěti smyslů, kterými lékař vyšetřuje nejen nemocný orgán či část těla, ale také funkce orgánů bez zjevných potíží. Vyšetřující pokládá totiž důraz na podrobné prozkoumání pacientova vzhledu a na pečlivý pohovor, na jejichž základě jsou určeny příznaky a základní příčiny nemoci. Mnoho věcí se dá vyvodit ze způsobu chůze pacienta, jeho barvy kůže, pachu, výrazu tváře. Velmi cenné je vyšetření jazyka, kdy lze zjistit podle barvy jazyka a jeho povlaku nemocné místo v organismu. K veliké dokonalosti byla propracovaná také pulsová diagnostika – lékař pohmatem pulsu na zápěstí je schopen určit nemocný orgán a hloubku onemocnění.

 

Tradiční čínská medicína u nás

U nás se tradiční čínskou medicínou zabývají nejen lékaři, ale také nadšenci, kteří pronikají hluboko do těchto problémů. Čínská medicína už nechybí téměř v žádném městě. Tradiční čínská medicína se zaměřuje na všechny neduhy a nemoci těla a často jí je využíváno i u nemocí, kde jiné léčebné postupy selhaly. Někteří lékaři upozorňují na to, že akutní onemocnění nelze odstranit v krátké době. Nicméně jistá důslednost a prevence dokáže zabránit vznikajícím nebo navracejícím se nemocím. Vybrat si léčitele či lékaře je vždy nejlepší na základě osobního doporučení osoby, která již léčebné metody čínské medicíny absolvovala s pozitivními výsledky.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies