Učíme dítě mluvit

Vést rozhovor s dítětem již od plenek, je stejně důležité, jako přijímat potravu. Pokud na dítě nemáte čas a raději jej usadíte u televize nebo na něj šišláte, nezvolili jste vhodnou cestu jak jej rozmluvit.

Miminko s otevřenou pusou

Děti neumějí mluvit

Pedagogové základních škol se shodují na tom, že děti nastupující do prvních tříd neumí dobře mluvit. Mají špatnou výslovnost a neumí používat správné pády. Příčina těchto problémů je pravděpodobně v rodině. Dospělí lidé mají tendenci na malé děti šišlat, děti pak tento způsob mluvy lehce převezmou. Příčinou špatné mluvy je také nedostatečný čas, který rodiče věnují povídání s dětmi. Pro správný vývoj jazyka jsou nejdůležitější první čtyři roky života.

Co dělat jestliže dítě ještě nemluví

Plně rozvinutá řeč se u dítěte rozvíjí kolem třetího roku. Pokud v tomto období ještě nemluví, vyslovuje jen jednoduché slabiky nebo má velice chudou slovní zásobu, jde o opoždění ve vývoji řeči. S nápravným opatřením je třeba začít co nejdříve, nejpozději by dítě s touto poruchou mělo začít docházet k logopedovi v pátém roku, tedy dříve než začne chodit do školy.

Pokud dítě nechce mluvit, nikdy mu například při hře nedávejte otázky s cílem vyzkoušet jestli vám rozumí. Dítě může mít pocit, že ho kontrolujete a uzavře se. Při hře buďte dítěti tváří v tvář, má tak možnost sledovat vaše ústa a tvorbu slov. I vy budete mít zpětnou vazbu z výrazu jeho obličeje. S dítětem komunikujte na jeho jazykové úrovni, říkejte věty, které mají dvě až tři slova. Při procvičování řeči dbejte také na pravidelnost.

Jak naučit dítě mluvit?

Nenutně dítě do mluvení předčasně. Jeho touhu mluvit a tvořit slova lze stimulovat přirozenou cestou několika způsoby:

  • Zpívejte dítěti, rozvíjíte tím jeho slovní zásobu a schopnost mluvit. Slova spojená s melodií si dítě bude snáze pamatovat.
  • Odpovídejte na pláč dítěte. Pláč je komunikativním prostředkem dítěte v prvních měsících života. Pokud na pláč budete reagovat a na dítě mluvit, dítě si uvědomí, že ho posloucháte.
  • Čtěte, ukazujte knihy, obrázky. Z počátku čtěte jen jednoduché texty. Pro děti jsou vhodná leporela.
  • Napodobujte rozhovor a povzbuzujte dítě ke konverzaci. Odpovídejte dítěti a poté mu dejte prostor k jeho reakci, odpovědi. Dítě si tak postupně zvyká na průběh přirozené konverzace, kdy jeden mluví a druhý poslouchá. Následně se role prohodí.
  • Komentujte a dávejte věcem jména, čímž opět zvětšujete slovní zásobu. Popisujte všechny činnosti, které provádíte a pojmenovávejte všechny předměty, které uchopíte do rukou.
  • Opakovaní je matka moudrosti. Vše co říkáte, několikrát opakujte nebo ukazujte - dojde tak k podpoře procesu, kdy se v mozku dítěte spojí pojmenování předmětu s konkrétní činností.
  • Povzbuzujte dítě pokud začne žvatlat, zdvojovat slabiky a pokouší se vyslovit první slova.

Co a kdy dítě zvládne

Od narození do tří měsíců se miminko otáčí za zvukem pokud slyší váš hlas. Jeho dorozumívacím prostředkem je pláč. V tomto období dítěti zpívejte, mluvte na něj a konverzujte v jeho blízkosti také s jinými lidmi.

Mezi 4. a 6. měsícem umí dítě v případě, že vyžaduje okamžitou reakci, vydávat naléhavé zvuky. Na dítě v tomto věku mluvte zblízka a usmívejte se. Když dítě pobrukuje, napodobujte jeho zvuky, nebo vydávejte stejné zvuky.

Kolem 9. měsíce si dítě se zvuky hraje, některé zvuky mohou znít jako slova. Dítě je schopno z vašeho hlasu rozeznat jestli se zlobíte nebo ho chválíte a podle toho reaguje pláčem nebo úsměvem. Tato doba je vhodná na hry typu Vařila myšička kašičku a podobně. Dívejte se s dítětem do zrcadla a povídejte mu co vidí.

V průběhu 9. až 12. měsíce dítě rozumí jednoduchým slovům, může vést monology. Při jednoduchých otázkách typu ,,Kde je táta?“ hledá zmiňovanou osobu. V tomto věku dítě naučte dělat pá pá, ptejte se kde má nos, oči, uši a podobně.

V 15. měsíci slyšíte dítě vyslovovat nedokonalá slova, jedno nebo dvě slova už umí dokonale a rozumí více než 25 slov. Pokud ho požádáte podá vám konkrétní věc. V tomto období pojmenovávejte všechny činnosti a věci, které držíte v rukou.

Mezi 15. a 18. měsícem dítě používá složitější gesta, chytá vás za ruku a snaží se jednoduchými slovy např. "hami, papu" říct, co požaduje. S dítětem mluvte o tom o čem samo chce. Pokládejte takové otázky, na které nemůže odpovědět pouze ano nebo ne.

Batole do dvou let začíná tvořit jednoduché věty, mluví s hračkami, tak rozvíjí své řečnické dovednosti. Nastává vhodná doba k učení lehkých dětských říkadel a básniček. Snažte se, aby dítě mluvilo s jinými dětmi a s rodinou.

Ve třech letech už je dítě schpno na požádání povyprávět krátký příběh, naučí se říct jak se jmenuje a je vhodné jej učit mluvit i před cizími lidmi.

Mezi 4. a 6. rokem slovní zásoba dítěte zahrnuje 2 000 až 2 500 slov.

Dítě předškolního věku by mělo zvládnout vyslovovat měkké hlásky Ď, Ť, Ň, také by mělo zvládnou K, G, L a sykavky. Nakonec se naučí vyslovit R a Ř.

Při nástupu do základní školy by výslovnost měla být úplně v pořádku.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.3 Počet: 4 Nejlepší: 5 Nejhorší: 1

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies