Úmrtí člena rodiny – co teď?

Úmrtí člena rodiny je událostí, s níž není lehké se vyrovnat. K němu bohužel patří i celá řada administrativních a dalších povinností. Poradíme vám, jak je bez potíží vyřídit.

kříž

Když vám zemře blízký

Při úmrtí doma je nutné zavolat lékaře, který vystaví tzv. ohledací list, potvrzující úmrtí jedince a poté zavolat pohřební službu, která s vámi bude spolupracovat v dalších záležitostech. Jestliže dotyčný zemře v nemocnici, obvykle následuje převoz na patologii a teprve po provedení patologické prohlídky se koná převoz zesnulého vámi vybranou pohřební službou.

Nahlášení úmrtí

Nahlásit úmrtí blízké osoby je nutné jak v zaměstnání, byl-li v době úmrtí zaměstnancem, na úřadu práce, byl-li nezaměstnaný, nebo na Okresní správě sociálního zabezpečení, byl-li na nemocenské. Dále je třeba s tímto faktem obeznámit další instituce, kde byl dotyčný registrován (banka, zdravotní pojišťovna atd.). Pokud byl zemřelý vlastníkem bytu, je třeba úmrtí nahlásit i na příslušném bytovém družstvu. Někdo z přímých příbuzných budete muset zaplatit případné nedoplatky na nájmu a inkasu. V případě, že bydlel zesnulý v podnájmu, jej buďto odhlásíte nebo přihlásíte jiného člena rodiny.

Úmrtní list

Úmrtí list budete potřebovat při jednání s pojišťovnou, pohřebním ústavem a dalšími institucemi. Vydá vám jej matrika za poplatek 50 Kč.

Pohřeb

V pohřebním ústavu vám přesně poradí, jaké kroky je třeba v případě pohřbu podniknout. Zhotoví vám parte, domluví se s vámi na zpopelnění či jiné formě naložení s tělem zesnulého. Pohřeb včetně obřadu a květinové výzdoby vás přijde cca na 15 000 Kč, přičemž máte nárok na 5000 pohřebného. Jste-li nezaměstnaní, veškeré náklady na pohřeb hradí stát.

Je na vás, zda si vyberete jako formu pohřbu zpopelnění bez obřadu (je možné být u kremace přítomen nebo nechat provést zpopelnění v přesně stanovenou hodinu), s obřadem nebo klasický církevní pohřeb s uložením mrtvého do země. Po obřadu se zpravidla koná pohřební hostina u smutečních hostů. Urnu s popelem zesnulého je možné uložit do hrobu, urnového sklípku, kolumbárie nebo také u vás doma. Popel můžete též rozprášit.

Pracovní volno v době pohřbu

V době pohřbu máte nárok na tři dny pracovního volna s náhradou mzdy, jedná-li se o úmrtí manžela, druha nebo dítěte. Do těchto dní se vždy započítává i den pohřbu. Na dva dny volna máte nárok při účasti na pohřbu rodiče, sourozence, rodiče a sourozence manžela, švagra či švagrové. Den volna smíte prosadit i při účasti na pohřbu vnuka, prarodiče nebo prarodiče manžela. Pokud navíc obstaráváte pohřeb zesnulého, přičtěte si ještě jeden den pracovního volna.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.7 Počet: 10 Nejlepší: 5 Nejhorší: 1

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies