Volby 2006 - informace k volbám

Jistě nikomu neuniklo, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se budou konat 2. a 3. června 2006. Zde je několik rad pro ty, kteří jdou k volbám poprvé nebo si chtějí připomenout některé základní informace.
Ruce dávající papír do volební urny

Díky volbám může každý občan, který má právo volit, projevit svůj názor a podílet se na moci v zemi. Voliči si volí svého zástupce a předávají mu některé své pravomoce. Vítěz, který ve volbách vyhraje, získá právo rozhodovat o zásadních věcech, týkajících se všech obyvatel.

Volby – druhy voleb

  • Přímé – občan volí přímo bez jakýchkoliv prostředníků
  • Nepřímé – volí se přes tzv. elektory (sbor volitelů), prostřednictvím státního orgánu apod.
  • Rovné – každý občan má stejný počet hlasů
  • Tajné – nikdo se nedozví, kdo a jak volil
  • Všeobecné – volit může každý, pouze s malými omezeními

Volby – termín voleb

Podle zákona o volbách do Parlamentu vyhlašuje volby prezident republiky a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním. V tomto roce se budou volby konat 2. června 2006 od 14:00 do 22:00 a 3. června 2006 od 8:00 do 14:00.

Volby – kdo může volit?

Volit může každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let a je podle zákona způsobilý.

Volby – jak se volí?

Volí se pomocí hlasovacích lístků, které obdrží každý občan, který volit může, nejpozději tři dny před volbami. Po vstupu do volební místnosti, musí volič prokázat svou totožnost a to buďto pasem nebo občanským průkazem. Obdrží prázdnou obálku a případně mu komise může vyměnit poškozené nebo chybějící hlasovací lístky.

V případě, že se člověk nemůže např. ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, může požádat obecní úřad a volební komisi, aby přišli s urnou za ním.

Volby – jak volit mimo trvalé bydliště?

Ti občané, kteří budou v období voleb mimo své trvalé bydliště, si předem mohou od příslušného obecního úřadu, zažádat o voličský průkaz. S voličským průkazem pak mohou hlasovat v jakémkoliv okrsku.

Volby – jak volit ze zahraničí?

Jestliže chce v zahraničí volit český občan, který tam pobývá krátkodobě, stačí mu voličský průkaz.

Lidé, kteří mají české občanství, ale pobývají dlouhodobě v zahraničí, mohou hlasovat na zastupitelských úřadech. Musí se však předem zapsat do zvláštního seznamu voličů. V případě, že budou chtít volit mimo místo svého zahraničního bydliště, musí mít voličský průkaz, který dostanou od zastupitelství, pod nějž náleží.

Volby – úprava lístků

Volič vejde do prostoru, který je určen pro úpravu hlasovacích lístků a tam vloží do obálky pouze jeden lístek (kandidátní listinu vybrané strany). Na něm může vyznačit, zakroužkováním pořadového čísla, kterému z kandidátů dává přednost. Následně obálku vhodí do volební schránky.

Volby – volební čísla jednotlivých stran

Losování čísel pro označení hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006, provedla 18. dubna 2006 Státní volební komise v Praze.

1. – Strana zdravého rozumu
2. – České hnutí za národní jednotu
3. – Balbínova poetická strana
4. – Liberální reformní strana
5. – Právo a Spravedlnost
6. – Nezávislí
7. – Česká pravice
8. – Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
9. – Občanská demokratická strana
10. – Česká strana sociálně demokratická
11. – SNK Evropští demokraté
12. – Unie svobody – Demokratická unie
13. – Helax – Ostrava se baví
14. – Pravý Blok
15. – 4 Vize
16. – Česká strana národně socialistická
17. – Moravané
18. – Strana zelených
19. – Humanistická strana
20. – Komunistická strana Čech a Moravy
21. – Koalice pro Českou republiku
22. – Národní strana
23. – Folklor i Společnost
24. – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
25. – Nezávislí demokraté
26. – Strana rovnost šancí
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies