Vosí bodnutí chemické složení jedu a jeho účinky

Vosí bodnutí a co dělat, aby to nebolelo? Proč dochází k smrtelným nehodám při setkání s tímto maličkým tvorečkem? Proč jsou jedovaté pouze samičky a jak se svolávají do boje?

Vosa sedící na listu

Člověk si řekne, že vosí bodnutí je na první pohled nicotná záležitost a nestojí ani za to o něm něco číst. Je asi jen málo lidí, kteří nepoznali vosí bodnutí na vlastní kůži. Co se při bodnutí vosy děje a pro je doprovázeno bolestí, svěděním a v některých případech alergicou reakcí? Co se nachází v jedné malé kapičce vosího jedu?

Sršňovití (Vespidae) a jejich bodnutí

Sršňovití (Vespidae) jsou nejvýznamnějšími zástupci aktivně jedovatých druhů hmyzu řádu blanokřídlých (Hymenoptera). Jejich jedový aparát se skládá ze tří částí jedových žláz jedového váčku žihadla.

Proč jsou jedovaté u sršňovitých pouze samičky

Jedovaté jsou pouze samičky, protože jedové žlázy se vyvinuly z připojených orgánů samičího rozmnožovacího ústrojí. Vosy a sršni (na rozdíl od včel) nemají na žihadle zpětné háčky a žihadlo mohou použít i několikrát.

Toxikologicky nejvýznamnějšími druhy

V České republice je to sršeň obecná (Vespa crabro), vosa obecná (Paravespula vulgaris), vosa útočná (Paravespula germanica).

Proč vosy utočí na člověka

Všechny druhy vos mají silné sociální cítění, takže pokud získají dojem, že ohrožujete jejich hnízdo, začínají útočit a to i opakovaně.

Jak vosa upozorňuje na nebezpečí

První vosa, která zjistí nebezpečí, okamžitě uvolní do vzduchu malou část svého jedu včetně těkavé látky v něm obsažené, které fungují jako poplašný feromon. Poplašná látka velice rychle přiláká na pomoc další jedince. Feromony hrají u vos úlohu dokonalého komunikačního prostředku.

Vosí jed a co obsahuje

Vosí jed je čirá bezbarvá tekutina nahořklé chuti a aromatické vůně, obsahující:

 • 30 % sušiny (0,3 až 0,4 mg pestré směsi látek)
 • biogenní aminy aminokyselin
 • polypeptidy
 • enzymy

Jedná se o biologicky velmi účinné látky, kdy již nepatrné množství je schopno vyvolat řadu patofyziologických reakcí.

Biogenní aminy a aminokyseliny ve vosím jedu

Biogenní aminy jsou produkty některých aminokyselin, ze kterých vznikají dekarboxylací a v živočišných organizmech hrají často úlohu přenašečů nervového vzruchu.

Ve vosích jedech byly až dosud nalezeny

 • serotonin (5-hydroxytryptramin)
 • histamin
 • tyramin
 • adrenalin
 • noradrenalin
 • dopamin
 • acetylcholin (v jedu sršně)

Co způsobuje bolest při vosím bodnutí

Biogenní aminy jsou odpovědné za bolestivou reakci vosího bodnutí. U člověka se podílejí také na rozvoji šokové reakce, odpovědný je za to zejména histamin, který rozšiřuje cévy. Z aminokyselin jsou pravidelnou součástí vosích jedů Tryptofan histidin (z nichž pak vznikají serotonin a histamin) neuroaktivní aminokyseliny tato složka vosího jedu pomáhá k rychlé paralýze kořisti.

Polypeptidy ve vosím jedu

Aminokyseliny se propojí peptidickou vazbou a vytvoří buď dlouhý, otevřený řetězec (vznikne lineární peptid), nebo uzavřený řetězec (vznikne cyklický peptid). Peptidy nalezené ve vosích jedech jsou dvojího druhu

 • kininy
 • mastoparany

Kininy, resp. vespakininy ve vosím jedu působí podobně jako histamin. Mají silný vazodilatační účinek a na krevní kapiláry působí tak, že kapilární stěny ztrácejí svoji soudržnost a tvoří se mikrotromby, destičkové agregáty, tekutina z cév uniká do řídkého pojiva. V lehčích případech se reakce projevuje pouze lokálně. Vzniká anemický prstenec s překrveným dvorcem, člověk vnímá lokální bolest, okolí vpichu oteče. Při těžkých případech má postižený zrychlený tep i dech, zmodrá, zvrací nebo dostane průjem a může to skončit i anafylaktickým šokem s nízkým krevním tlakem a stažením průdušek, které vede k dýchacím potížím.

Nebezpečí při bodnutí vosy do ústní dutiny člověka

Nebezpečné je bodnutí do sliznice dutiny ústní, kdy bývá otok zpravidla v hrtanu a může se projevit jako těžký případ s anafylaktickým šokem a stažením průdušek.

Mastoparany ve vosím jedu

Mastoprany jsou lineární peptidy. Vyvolávají rozpad červených krvinek, narušují strukturu membrán, vyplavují histamin ze žírných buněk (mastocytů), které hrají významnou úlohu v mechanizmu časné alergické (anafylaktické) reakce zprostředkované protilátkami imunoglobulinu E. Vyplavují serotonin z krevních destiček. Jsou přímou příčinou zánětlivé reakce. Na zánětlivé reakci se patrně podílejí i chemotaktické vosí peptidy, které fungují jako zprostředkovatelé zánětu a imunitní reakce. Zasahují do tvoření nových buněk a do odpovědi buňky na specifický chemický podnět.

Enzymy ve vosím jedu

Enzymy, které jsou obsažené ve vosích jedech jsou vysokomolekulární proteinové molekuly, jejichž substrátem jsou stavební komponenty buněčných membrán. Tyto proteinové složky vosího jedu mají mimo jiné také výrazné antigenní vlastnosti a významně se podílejí na alergických projevech bodnutí. Hyaluronidáza katalyzuje hydrolýzu viskózního mukopolysacharidu pojivové tkáně (hyaluronové kyseliny), snižuje jeho viskozitu a umožňuje tak ostatním složkám vosího jedu, aby rychleji pronikaly od místa vpichu do okolní tkáně. Nejvýznamnější enzymovou složkou vosího jedu je fosfolipáza A2, která se také podílí na odbourávání fosfolipidů buněčných membrán. Deacyluje fosfolipidy v pozici 2 za vzniku lyzofosfolipidu, který se chová jako detergent. Mění prostupnost membrán, rozkládá červené krvinky, poškozuje mitochondrie apod. Fosfolipáza B pak lyzofosfolipidy deacyluje na glycerofosfocholin a mastné kyseliny. Fosfolipáza A2 je dostatečně účinná jako neurotoxin tím, že na úrovni neuronálních synapsí blokuje přenos nervového vzruchu. Tento enzym je přítomen také v mnoha hadích jedech.

Kolik vosích žihadel je nebezpečných pro člověka

Jedno nebo několik vosích žihadel život zdravého dospělého člověka neohrozí. Ohrožení může způsobit několik desítek bodnutí. Úmrtí po jediném vosím bodnutí je známé pouze u alergických reakcí na vysokomolekulární složky jedu (enzymy a další látky). Vosí jed spolu s ostatními jedy blanokřídlého hmyzu patří mezi nejsilnější známé alergeny a jeho největší nebezpečí spočívá ve vzniku anafylaktického šoku. Průběh závisí na tom, do jaké míry je člověk alergický (většinou jde o alergii I. typu, zprostředkovanou protilátkami imunoglobulinu E).

Co způsobuje alergii při vosím bodnutí

Alergickou reakci způsobuje přecitlivělost na vysokomolekulární složky jedu - enzymy a další látky. Nejčastěji dochází k alergii I. typu zprostředkovanou protilátkami imunoglobulinu E. Může být bodnutí nebezpečné? Projevy vosího běžně odeznějí během několika hodin samy.

Léčba a pomoc při vosím bodnutí

Uzdravení lze urychlit ledovými nebo octovými obklady. Není li po ruce nic jiného pomůže i obyčejná rozříznutá cibule. Rovněž se doporučuje potřít postižené místo mastí s kortikosteroidem. Nebezpečné může být bodnutí v dutině ústní, hrtan někdy oteče do té míry, že je nezbytné okamžitě chirurgicky otevřít průdušnici (tento úkon může provádět pouze lékař!). Při anafylaktickém šoku lze pacientovi dát injekcí nebo nitrožilní infuzí adrenalin. Glukokortikoidy, popřípadě antihistaminka sice neúčinkují v akutní fázi šoku, ale mají význam při léčbě přetrvávajících příznaků. Výsledky přináší také snížení přecitlivělosti na alergen, ale zlepšení bývá pouze dočasné. Celková otrava po mnohočetných bodnutích se léčí podobně jako anafylaktický šok. 

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.4 Počet: 22 Nejlepší: 5 Nejhorší: 1

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies