Zákoník práce a změny pro rok 2011 – 2.díl

V dnešním díle se zaměříme na změny v Zákoníku práce platné od 1.1.2011, které se týkají zkušební doby. Přečtěte si více o právech a povinostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Zamyšlený muž s pokrčenými ústy

Písemné oznámení o vzniku zkušební doby

Zkušební doba nevzniká automaticky ze zákona, se vznikem pracovního poměru se zkušební dobou musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Sjednaná zkušební doba musí být písemně uvedena v pracovní smlouvě.

Zkušební dobu lze sjednat i při uzavírání pracovního poměru na dobu určitou. Lze ji sjednat se všemi zaměstnanci (mladistvými, osobami se zdravotním postižením, apod.).

Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována, nestanoví-li zákoník práce jinak (například jde-li o překážky v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby).

Je-li pracovní smlouva vyhotovena písemně později, než v den nástupu zaměstnance do práce, vznikl již pracovní poměr na základě ústně sjednané pracovní smlouvy.

Zkušební dobu nelze platně sjednat zpětně poté, co již vznikl pracovní poměr nebo v jeho průběhu. Také ji nelze sjednat při změně pracovního poměru.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu a nebo také bez uvedení důvodu. Nově také platí, že pracovní poměr se zkušební lhůtou může zaměstnavatel zrušit s kýmkoliv (např. i s těhotnou ženou, osobou se zdravotním postižením, atd.).

Zaměstnavatel nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů (v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013) trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být doručeno druhému účastníkovi alespoň tři dny před dnem, kdy má pracovní poměr ukončen. S nedodržením písemné (případně ústní) formy oznámení ukončení pracovního poměru není spojena neplatnost tohoto právního úkonu. Neplatnost tohoto právního úkonu nastane pouze v případě, že se obě smluvní strany předem písemně dohodly a jedna ze stran tuto podmínku porušila.

Jako den skončení může být v písemném oznámení stanoven kterýkoliv den v průběhu zkušební doby - nemusí se jednat o poslední den zkušební doby (nesmí se ovšem jednat o den, který následuje po uplynutí zkušební doby). Není-li tento termín v oznámení uveden, končí pracovní poměr dnem, kdy je oznámení doručeno adresátovi - druhému účastníkovi pracovního poměru.

Prodloužení zkušební doby o překážky v práci

Jestliže zaměstnanci ve výkonu práce ve zkušební době brání překážky (na straně zaměstnance, zaměstnavatele), je zkušební doba prodloužena o dobu překážek v práci. V případě překážek v práci nekončí zkušební doba podle původně sjednaného posledního dne kalendářního měsíce, ale prodlouží se o pracovní dny, které zameškal z důvodu překážek v práci.

Zákoník práce a změny pro rok 2011 - 1.díl

Zákoník práce - pracovní doba

Trápí vás některá nemoc nebo úraz z povolání?

Reklamace - trvejte na svých právech!

Práva a povinnosti zaměstnavatele

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies