Zákoník práce a změny pro rok 2011 – 3.díl

Nemocenské dávky budou v roce 2011 vypláceny po delší dobu, jiná bude i jejich výše. Navíc noví podnikatelé, kteří byli před zahájením své činnosti evidováni na úřadu práce, mohou získat překlenovací příspěvek ve výši až 30.000 korun.

Muž jdoucí po černobílé šachovnicové podlaze

Nemocenskou bude zaměstnavatel hradit po dobu 3 týdnů

Od 1.1.2011 po dobu 3 let (do 31. 12. 2013) budou zaměstnavatelé zaměstnancům poskytovat náhradu mzdy až po dobu 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. I nadále náleží zaměstnancům náhrada mzdy pouze za pracovní dny - od 4. pracovního dne. Denní výše nemocenské bude činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu pracovní neschopnosti.

Vznikla-li pracovní neschopnost v roce 2010 a trvá i v roce 2011, poskytuje se náhrada mzdy a nemocenské podle předpisů platných do 31. 12. 2010.

Nemocenská u poživatelů starobního a invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně

Z důvodu prodloužení období poskytování náhrady mzdy o 7 kalendářních dnů se zkracuje podpůrčí doba pro poskytování nemocenského u poživatelů starobního a invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Poživatelům těchto důchodů náleží nemocenské od 1.1.2011 po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů (dosud poživatelům náleželo po dobu až 70 kalendářních dnů v kalendářním roce nebo při téže pracovní neschopnosti).

Výši nemocenské stanoví redukční hranice

Pro úpravu průměrného výdělku se budou využívat redukční hranice stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Ty jsou odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění - za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví (pro rok 2011 se bude nemocenská počítat z vyměřovacího základu z roku 2009). Redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se vynásobí koeficientem 0,175 a následně zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Překlenovací příspěvek pro nové podnikatele

Překlenovací příspěvek může od 1.1.2011 získat začínající podnikatel, dosud evidovaný jako uchazeč o práci. Půjde o jednorázovou pomoc na dobu až pěti měsíců, ve výši čtvrtiny průměrné mzdy v národním hospodářství za první tři čtvrtletí předchozího roku. Jde tedy o částku v maximální výši 30.000 korun (6.000 korun měsíčně).

Překlenovací příspěvek pro nové podnikatele je určen na úhradu provozních nákladů, kterými jsou nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu a náklady související s provozováním samostatné výdělečné činnosti. Mezi hlavní kritéria při schvalování překlenovacího příspěvku má patřit hlavně uplatnitelnost žadatele na trhu práce. Na tento příspěvek není právní nárok.

Zákoník práce a změny pro rok 2011 - 2.díl

Zákoník práce a změny pro rok 2011 - 1.díl

Jak sedět správně u počítače?

Jak škodí práce u počítače našemu zdraví?

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies