Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Pokud u sebe nemáte doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ať vás ani nenapadne usednout za volant. Za takový přestupek můžete přijít až o desítku tisíc korun, o pět bodů a ještě si několik měsíců nezařídíte.

Muž sedící v za volantem automobilu

Kdo je zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla?

Podle zákona 361/2000 Sb. se provozu na pozemních komunikacích nesmí zúčastnit osoba, která by vzhledem ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost provozu. Zkrátka je-li v důsledku vašeho zdravotního stavu snížena schopnost k řízení vozidla, za volant usednout nesmíte.

Druhy zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Dle vyhlášky můžete být zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel nebo zdravotně způsobilý s podmínkou (zahrnuje drobné zdravotní omezení). Lze také získat potvrzení o zdravotních důvodech, pro které se za jízdy nesmíte poutat bezpečnostním pásem.

Kdo vydává osvědčení zdravotní způsobilosti?

Osvědčení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává praktický lékař proti žádosti žadatele nebo držitele řidičského oprávnění, a to na základě výsledků lékařské prohlídky, případně dalších potřebných vyšetření. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel.

Získejte na osvědčení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel finanční příspěvek od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra! 

Pravidelné lékařské prohlídky

Řidiči vozidla, kteří užívají zvláštního výstražného světla modré barvy (maják), řidiči, kteří mají uvedeno řízení vozidla v popisu práce a držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, se musí podrobit pravidelným prohlídkám každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. Musí také před řízením motorového vozidla podstoupit vstupní lékařskou prohlídku.

 

Ostatní držitelé řidičského oprávnění se musí podrobit lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku, nejpozději však v den dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let věku musí na pravidelnou lékařskou prohlídku docházet každé dva roky. Při řízení motorového vozidla musí mít tito řidiči doklad o zdravotní způsobilosti u sebe. Pravidelné lékařské prohlídce se musí podrobit nejpozději den před dnem ukončení platnosti písemného posudku o zdravotní způsobilosti.

Nová pravidla získání osvědčení o zdravotní způsobilosti řidiče

Nově je zákonem zavedena povinnost podrobit se dopravně-psychologickému vyšetření a vyšetření elektroencefalografem. Tato povinnost platí pro držitele řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E, a to před zahájením výkonu činnosti. Dalším vyšetřením se musí podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let, nejpozději však v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Co vám hrozí bez platného osvědčení o zdravotní způsobilosti

Pokud nemáte platný posudek o zdravotní způsobilosti, jste považováni za zdravotně nezpůsobilé k řízení motorových vozidel. Řídíte-li bez platného posudku motorové vozidlo, můžete být za tento přestupek sankciováni pokutou ve výši 5 000 až 10 000 Kč, může vám být uložen zákaz činnosti od šesti do dvanácti měsíců a přijdete o pět bodů.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR poskytuje příspěvek na získání osvědčení zdravotní způsobilosti a mnoho dalších výhodných služeb. 
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.7 Počet: 3 Nejlepší: 4 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies