Žilní trombóza

Žilní trombóza patří v současnosti k závažným onemocněním. Jedná se o tvorbu krevních sraženin v žilním řečišti, které mohou způsobovat závažné komplikace. Jak se žilní trombóza projevuje?
Ženské nohy v černých botách

Žilní trombóza – o co se jedná

Podstatou je vytvoření krevní sraženiny (tromby), která úplně nebo částečně vyplňuje vnitřek žíly. Akutní nebezpečí představuje uvolnění krevní sraženiny a její doputování až do plicní tepny (dochází k tzv. plicní embolii). Krevní sraženiny mohou vzniknout v kterékoliv žíle lidského těla. Nejčastěji zánět hlubokých žil postihuje převážně dolní končetiny. Ojediněle může postihnout žíly horních končetin. Jedná se o závažné onemocnění, které může nejen trvale poškodit žilní systém, ale ohrozit i pacientův život.

Žilní trombóza – rizikové faktory

  • Chirurgický výkon - nejrizikovější jsou úrazové a ortopedické operace.
  • Plicní embolie – zvyšuje se pravděpodobnost dalších komplikací.
  • Těhotenství, podávání hormonů, pohlaví - vyšší riziko je u žen.
  • Rozsáhlé křečové žíly
  • Déletrvající omezení pohybu - nepříznivě se uplatňuje znehybnění končetin ve fixačních, především sádrových obvazech, dále znemožnění pohybu po úrazech, či při onemocněních míchy. Toto riziko vzrůstá i při leteckých cestách.
  • Nadváha - je stále více se projevující závažný komplexní rizikový faktor.
  • Onemocnění srdce a plic
  • Vrozené a získané poruchy krevního srážení - možnosti současného medicínského výzkumu ukazují, že sklony k vyššímu krevnímu srážení jsou u téměř 10 % populace.
  • Nádorová onemocnění
  • Všechny uvedené faktory se velmi často kombinují, čímž se riziko vzniku trombózy výrazně zvyšuje.

Žilní trombóza – příznaky

Příznaky žilní trombózy závisí na rozsahu a umístění krevní sraženiny. Kolísají od nápadného otoku a bolestí až po diskrétní drobný otok nebo pobolívání lýtka. Projevují se křečovými žílami (slyšeli jste o léčbě laserem - více zde), citlivosti nebo bolestivosti postižené končetiny, otokem dolní končetiny, vředy na dolních končetinách…

Žilní trombóza a jednotlivá onemocnění

Zánět povrchních žil

Projevuje se tuhými zarudlými, silně bolestivými pruhy v průběhu žil nejčastěji horní či dolní končetiny. Léčí se v absolutní většině případů zklidněním končetiny a podáváním mastí a léčebných roztoků. Jen vzácně přestupuje na hluboký žilní systém.

Hluboká žilní trombóza

Znamená přítomnost trombu v hlubokých žilách nejčastěji dolních končetin či pánve. Velmi často probíhá zpočátku skrytě. K příznakům patří nebolestivé otoky dolních končetin, omezení rozsahu pohybů, citlivost při hlubším zmáčknutí v oblasti bérce. Trombózy hlavních žilních kmenů se projevují rozsáhlými otoky, barevnými změnami, komplexní poruchou prokrvení. Představují ohrožení pacienta nejen z hlediska možné ztráty končetiny, ale i těžkého poškození zdraví či ztráty života.

Plicní embolie

Patří k nejzávažnější komplikací hluboké žilní trombózy a bezprostředně pacienta ohrožuje na životě. Plicní embolie může probíhat i skrytě. Plicní embolie se může projevit selháním srdečních, oběhových a dechových funkcí organizmu.

Žilní trombóza a léčba

Léčebné postupy hluboké žilní trombózy i plicní embolie jsou založeny v zabránění dalšího růstu krevních sraženin, jejich rozpuštění nebo chirurgické odstranění. Ve vysokém procentu případů i po zaléčení hluboké žilní trombózy či plicní embolie zůstávají celoživotní následky. Projevují se zhoršeným průtokem v oblasti postižených žil, které se projevují především jako otoky, barevné změny, poruchy citlivosti kůže či jako vředy. Po plicních emboliích se snižuje výkonnost plic a trvale se zvyšuje zatížení srdce.

Žilní trombóza a prevence

Stupeň vzniku trombózy je u každého individuální. Stanovení stupně tohoto rizika je otázkou spolupráce lékaře a pacienta, kdy se přihlíží na momentální stav pacienta, jeho osobní i rodinnou historii (více naleznete zde) apod. K tomu složí rovněž cviky, kdy dochází ke změnám polohy a k pohybům končetin.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 3 Nejlepší: 5 Nejhorší: 3

Souvisejicí články

Vázání na snowboardu

Snowboarding

07.03.2006

Tři kostky cukru

Craving

08.03.2006

Detail plaveckého bazénu

Aqua aerobic

08.03.2006

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2020 Railsformers s.r.o., Ochrana osobních údajů Cookies