Životní číslo – co o vás vypovídá?

Numerologie vychází z poznatku, že všechno má určitou energetickou hodnotu, včetně čísel. Jaký jste typ osobnosti, jaké jsou vaše silné i slabé stránky a kam byste měli směřovat se můžete dozvědět díky tzv. životnímu číslu, které si vypočítáte velmi snadno.

Přeškrtnuté číslo propiskou v kalendáři

Životní číslo – jak se počítá

Stačí sečíst všechna čísla vašeho data narození a výsledek pak redukovat tak dlouho, dokud Vám nezůstane jednomístné číslo.

V praxi to tedy znamená – dejme tomu, že jste narozeni 15. 2. 1978: 1 + 5 + 2 + 1 + 9 + 7 + 8 = 33 = 3 + 3 = 6. Vaším životním číslem by tedy bylo číslo šest.

Výjimkou je číslo 11, to se dále nesčítá. Jedná se totiž o tzv. číslo mistrovské, které má velkou hodnotu samo o sobě. Příkladem je: 30. 5. 1983 = 3 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 3 = 29 = 2 + 9 = 11

Životní čísla a jejich význam

Životní číslo 1 – nezávislost

Lidé s životním číslem jedna vynikají organizačními a vůdčími schopnostmi a pokud si vybudují sebedůvěru, mohou se stát nezávislými a velmi úspěšnými osobnostmi. Důležité je ale vyvarovat se nadřazenému chování, egoismu, neústupnosti. Měli by zůstat otevření a přijímat druhé jako sobě rovné. Své originální nápady a cílevědomost mohou využít prakticky v jakékoliv oblasti. Velmi jim prospívá cestování a neustálé vzdělávání se.

Životní číslo 2 - spolupráce

Lidé s životním číslem dva potřebují mít kontakt s druhými lidmi. Jsou to laskaví, milující a velmi citliví lidé a jejich životním úkolem je najít rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami druhých. Měli by se vyvarovat přílišné obětavosti – lidé pak rádi dobrotivosti dvojek zneužívají. Musí se naučit říkat ne. Pakliže najdou tu správnou rovnováhu, jsou perfektními psychology, sociology, zdravotníky a vůbec pracovníky v těch oborech, kde je nutný kontakt s lidmi.

Životní číslo 3 – komunikace

Lidé s životním číslem tři se potřebují nějakým způsobem vyjadřovat – a nemusí to být vždy jen mluvením. Může se jednat také o psaní, zpěv nebo třeba tanec. Jejich úkolem je naučit se upřímně dávat najevo své pocity a nepochybovat o sobě. Trojky jsou velmi nadané a bystré, dokáží inspirovat i bavit své okolí – šarm a vtip je jim vlastní. Umí si užívat života, někdy jsou ale příliš roztěkané. Měly by se naučit usměrňovat své myšlenky, vyvarovat se sarkasmu a naučit se diplomacii.

Životní číslo 4 – stabilita

Životní číslo čtyři napovídá, že je potřeba naučit se využívat výhod systému a řádu. Čtyřky jsou realističtí, schopní a pracovití lidé, spíše materialisté. Pracují nejlépe, když vědí přesně, co mají udělat. Pokud se naučí trpělivosti a budou ve všem postupovat krůček po krůčku, mohou ve svém životě dosáhnout velkých úspěchů (převážně pak v pozdějším věku). Čtyřka má ale bohužel sklony vše urychlovat, vnímá více detaily než celek, nestaví svou práci na pevných základech.

Životní číslo 5 – svoboda

Lidé s životním číslem pět jsou optimističtí, nespoutaní dobrodruzi. Nesnášejí omezování a hledají způsoby, jak se stát zcela nezávislými. Potřebují neustále nové podněty a svůj vlastní prostor k sebevyjádření. Mají velku vizuální představivost. Měli by se ale také naučit disciplíně a zodpovědnosti. Pozor také na bezhlavé utrácení peněz a přílišnou kritičnost.

Životní číslo 6 – představivost

Šestky vynikají smyslem pro krásu a vysokou přestavivostí. Jsou to vizonáři plní naděje a ideálů, empatičtí, s vysoce vyvinutou intuicí. Přitahují druhé svou láskou a soucitem. Měli by se ale také naučit vyrovnat s nedokonalostmi života a přijímat věci takové, jaké jsou, včetně jejich negativních stránek. Právě sklon přehlížet vše špatné a vznášet se v oblacích vlastních snů je odvádí od reality. Vnitřní nespokojenost v nich může vypěstovat sklon k závislostem, sobeckovsti a kritickému přístupu k okolí. Pakliže ale najdou harmonii, mají velkou šanci uspět jako výborní u čitelé, ochránci přírody či všude tam, kde je potřeba pomoci.

Životní číslo 7 – důvěra

Lidé s životním číslem 7 potřebují rozšiřovat své vědomosti a usilovat o moudrost. Rádi tráví čas o samotě, aby přemýšleli a meditovali, jsou spíše uzavření, nedůvěřiví a opatrní. Pokud se jim však podaří najít víru v druhé lidi i sebe sama, stávají se naopak velmi společenskými a oblíbenými. Jsou to citliví lidé s vysoce vyvinutou intuicí, mnohdy i léčitelskými schopnostmi. Nejvíce energie čerpají z pobytu v přírodě. Jejich slabinou je přílišné zaměření se do svého nitra, čímž se někdy úplně odtrhnou od okolí, stávají se neproniknutelnými a dochází tak k vzájemnému nepochopení. Mají sklony k melodramatu, výbušnosti i k závislostem.

Životní číslo 8 – hojnost, moc

Lidé s životním číslem 8 jsou ctižádostiví a praktičtí, vytrvalí a houževnatí, s dobrými organizačními schopnostmi, schopni dosáhnout ve svém životě velkých úspěchů. Jejich úkolem je najít rovnováhu mezi materiálním a duchovním světem, uchopit své schopnosti pozitivním způsobem, přejít od „moci“ k „pomoci“ - jinak hrozí autoritativní postoj, bezohlednost, pocit materiální dominance. Osmičky vynikají jak praktickou (logičnost, hmotné zabezpečení), tak i uměleckou (milují tanec a hudbu) a duchovní stránkou (intuice, schopnost čerpat inspiraci z vyšších zdrojů).

Životní číslo 9 – moudrost

Lidé s životním číslem 9 jsou tolerantní, milí, idealističtí lidumilové, jež obdarovávají druhé mnoha různými způsoby. Chápou vyšší smysl života a všechny jeho zákonitosti. Je nutné, aby se skutečně řídili tím, co hlásají. Pak mohou inspirovat a motivovat svým příkladem i ostatní. Jsou velmi ohleduplní a často na sebe berou zodpovědnost i za druhé lidi – tomu by se však měli vyvarovat. Pozor také na sklony k iluzím.

Životní číslo 11 – mistrovství

Jedenáctky mají nakročeno k mistrovství. Disponují schopností přijímat neustále inspiraci z vyšších zdrojů, mají výborný postřeh, jsou všestranně nadaní, chápou zákonitosti života. Pokud se naučí lásce, pokoře a sebedůvěře, mohou se stát na poli duchovním mistry. Úskalím dvou jedniček je příliš silné ego, touha po nezávislosti, touha vyniknout. Díky tomu bývají nepoddajní, přecitlivělí k názorům druhých. Uplatnění najdou v alternativním stylu života, v esoterice či v činnostech spojených s přírodou.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.5 Počet: 2 Nejlepší: 4 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies