Děti a trampolína - trampolining

Trampolína je nejen výborným sportovním nářadím, ale také prospěšným prostředkem pro oderagování a potlačení některých poruch. Dětem umožňuje uvolnění a odpoutání od stresových situací. Zaskákejte si s dětmi!
Chlapec ve žlutém tričku

Trampolína – pro koho je určena

Trampolínu úspěšně využívají děti se specifickými poruchami učení a chování, s tělesným i mentálním postižením, ale i děti zcela zdravé. Trampolína doslova bourá bariéry – je k použití opravdu pro každého.

Trampolining – jak pomáhá

Trampolining je moderní přístup ve fyzioterapii. Jedinečný je v pojetí vnímání vlastní tělesnosti. Trampolining je úzce spjat s psychikou dítěte. Jde také o získávání takových pohybových dovedností a schopností pomocí trampolíny, které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince i společnosti.

Trampolína a poruchy učení

Pomocí trampolíny se řeší reedukace specifických poruch učení a chování. Jde hlavně o rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání. Pohupující se plachta trampolíny má také výrazný antistresový účinek. Pro děti právě se specifickými poruchami učení a chování je trampolining velmi opodstatněný. Není samostatnou reedukační metodou ale může hodně ovlivnit léčbu dítěte, obohatit jeho aktivity.

Trampolining jako adrenalinový sport

Trampolining je také významnou pohybovou činností na způsob adrenalinového sportu. Proto se skákání na trampolíně stává atraktivním zdrojem žádoucí pohybové aktivity dětí a mládeže. Z tohoto pohledu se jeví tato pohybová aktivita jako rozhodující v boji proti nudě, která způsobuje např. vznik sociálně patologických jevů. Trampolínu můžete využít i k hubnutí!

Trampolína – děti – psychorelaxace

Nepostradatelným pozitivem trampolíny je relaxace – fyzická i psychická. Tramporelaxace je vhodná hlavně u dětí s poruchami pozornosti, koncentrace a chování, u hyperaktivních dětí.

Trampolína – děti ve skupinách

Výbornou metodou je také práce s dětmi ve skupině. Skupinová relaxace umožňuje zapojení dítěte do kolektivu, společná aktivita, společná práce. Hledáním společného rytmu se skupina homogenizuje, děti spolupracují na zadaném úkolu, společně reagují na povely. Úspěch jednotlivce je i úspěchem skupiny a naopak.

Toto jsou hlavní důvody, proč se s trampolínami pracuje jak ve školství, tak ve zdravotnictví. Metoda trampoliningu se vyvíjí a má stále lepší výsledky. Pokud máte doma dítě s psychickou poruchou, hyperaktivní dítě nebo dítě s tělesnými problémy, trampolína vám i jemu jistě pomůže. Zdravá relaxace a vybití energie je vždy na místě.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies