Pravidla silničního provozu od 1. 7. 2006

Od 1. 7. 2006 začal platit zákon o silničním provozu, který novelizuje zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Tato změna pravidel silničního provozu byla zavedena kvůli zvýšení bezpečnosti na našich silnicích.
auto, řidič

Pravidla silničního provozu od 1. 7. 2006 – hlavní změny

Celoroční svícení

Mezi jednu ze změn pravidel silničního provozu patří povinnost celodenního a celoročního svícení. Tato povinnost doposud platila jen v zimním období a končila dnem, kdy nastal letní čas.


Zákon říká:

Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tramvaj musí mít rozsvícena buď potkávací světla nebo světla pro denní svícení

Telefonování za jízdy

Řidiči nesmí při jízdě vozidlem držet nebo jiným způsobem manipulovat s telefonním přístrojem nebo jiným hovorovým či záznamovým zařízením. Důvodem je, že dělat dvě věci najednou nelze stoprocentně a když řidič telefonuje bez hands free, omezuje své možnosti tak, že k ovládání vozidla má jen jednu ruku. Víte, co vám hrozí při telefonování za jízdy dle nového bodového systému?


Zákon říká:

Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiní hovorové či záznamové zařízení.

Jízda pod vlivem alkoholu a drog

Další ze změn pravidel silničního provozu je jízda pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek (léky, drogy), která přináší vyšší sankce. Strážníkům obecní policie je pak umožněno, v případě podezření, provést orientační dechovou zkoušku na ovlivnění alkoholem. Novinkou je také to, že v určitých případech může policista zadržet řidičský průkaz či zabránit v další jízdě.


Případy, kdy se řidič vystavuje zadržení řidičského průkazu:
  • Při požití alkoholického nápoje či užití jiné návykové látky
  • Když se odmítne na výzvu policisty podrobit zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem
  • Odmítne-li se podrobit na výzvu policisty lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní.
  • Jestliže odmítne podrobit se lékařskému vyšetření, že není ovlivněn návykovou látkou.

Dětské autosedačky

Nově je povinností mít dětské autosedačky na všech typech komunikací.


Zákon říká:
1. Řidič motorového vozidla je povinen:

a) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem dítě mladší tří let a dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče


b) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě 1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům, 2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízd


c) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky


d) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem


e) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem


f) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.


2. Ustanovení odstavce 1 písm. b), d), e) neplatí do 1. května 2008 pro přepravu dětí ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce za podmínky omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70 km/h.


3. Ustanovení odstavce 1 písm. b) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písm. b) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. b) bodě 2.


4. Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami (s výběrem vám rádi poradíme zde...), může řidič vozidla kategorie M1 a N1 přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného bezpečnostního systému.

Zákaz používání antiradarů

Zákon o používání antiradarů se vlastně nijak nezměnil. Ten minulý zakazoval používat antiradar účastníkovi provozu a nynější novela tento zákaz rozšířila – nikdo nesmí antiradar používat.


Zákon říká:

Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Povinné přilby pro cyklisty

Další změnou, která se týká pravidel silničního provozu je povinnost všech cyklistů, kteří jsou mladší 18 let, používat ochranou přilbu. Cyklisté jsou spolu s chodci nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, proto se ochranná přilba doporučuje používat v každém věku.


Zákon říká:

Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Jízda po kruhovém objezdu

Co se týče změny jízdy po kruhovém objezdu, řidič nedává znamení o změně směru jízdy při vjíždění na kruhový objezd. Doposud to povinností nebylo, ale nyní to je zakázáno. Má to jednoduché vysvětlení. Při najíždění řidič nemění směr a navíc nemá kam jinam zahnout než vpravo. Hlavním významem je ovšem to, že mnohokrát řidiči své blikání po najetí na objezd okamžitě nezrušili, čímž mohli uvést v omyl řidiče, který se chystal najet z následující odbočky.


Zákon říká:

Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepředjíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vjíždění z kruhového objezdu je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies