Zákoník práce a změny pro rok 2011 – 1.díl

Seznamte se změnami v Zákoníku práce, které jsou platné od 1.1.2011. Jiná bude výše podpory v nezaměstnanosti, bude ukončena možnost přivýdělku po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti a nebo odstupné bude závislé na počtu odpracovaných let.

Muž visící na kravatě

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2011

Nárok na plnou výši podpory v roce 2011 nebude mít ten, kdo z práce odešel z vlastní vůle a bez udání důvodu. V takovém případě má nárok pouze na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Vážný důvod podle § 5 písm. c zákona o zaměstnanosti spočívá v:

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  5. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
  6. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele

Za vážný důvod se bude od roku 2011 také považovat okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodů uvedených v § 56 zákoníku práce (zaměstnanec nemůže na základě lékařského posudku vykonávat práci a nebyl do 15 dnů zaměstnavatelem přeložen na jiné vhodné místo, nebo zaměstnanci nebyla vyplacena mzda do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti).

Odstupné bude závislé na počtu odpracovaných let

Zaměstnanci, který u firmy pracoval méně než rok, bude vyplaceno odstupné ve výši jednoho měsíčního platu. Pokud zde zaměstnanec pracoval déle než jeden rok, dostane odstupné ve výši dvou měsíčních platů. Po dvou a více letech má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Navíc od 1.1.2011 platí, že ten, kdo dostane odstupné a eviduje se na ÚP, tak mu bude pozdržena výplata podpory v nezaměstnanosti - a to úměrně podle toho, za kolik měsíců odstupné pobíral.

Konec přivýdělku při pobírání podpory

Změnou zákona o zaměstnanosti, platné od 1.1.2011 také končí možnost přivýdělku po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dosud bylo umožněno nezaměstnaným pracovat v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Nekolidující zaměstnání je takové zaměstnání, které nebrání v zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jde tedy o pracovní poměr, který nepřesáhne měsíčním výdělkem polovinu minimální mzdy - tj. není vyšší než 4000 Kč.

Zákoník práce a změny pro rok 2011 - 2.díl

Zákoník práce - pracovní doba

Trápí vás některá nemoc nebo úraz z povolání?

Reklamace - trvejte na svých právech!

Práva a povinnosti zaměstnavatele

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies