Zákoník práce – pracovní doba

Přečtěte si více o rozvržení pracovní doby, pracovních přestávkách, práci přesčas a pracovní pohotovosti. Víte, na co máte nárok?

Žena sedící u počítače

Pracovní doba

Pracovní doba je stanovena podle zákoníku práce na 40 hodin týdně. Výjimku tvoří zaměstnanci pracující v podzemí, jejichž pracovní doba nesmí překročit 37,5 hodin za týden. Zaměstnanci v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu mají zákonem upravenou pracovní dobu na 37,5 hodiny týdně, zaměstnanci v dvousměnném pracovním režimu na 38,75 hodin týdně. Studenti mladší 18-ti let mají zákonem určenou pracovní dobu 30 hodin týdně, délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin.

Rozvržení pracovní doby

Přesné rozvržení pracovní doby určuje zaměstnavatel, určuje tedy začátek a konec pracovního dne s ohledem na tzv. nepřetržitý odpočinek. Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do 5 pracovních dní s ohledem na bezpečnost práce. Zaměstnanec je povinen být na pracovišti před začátkem pracovní doby a odcházet po jejím skončení.

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka pracovní směny přesáhnout 9 hodin. Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na jiném rozvržení, nesmí přesáhnout 12 hodin.

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.

Pružná pracovní doba

Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek, případně i konec pracovní doby v jednotlivých dnech s ohledem na časový úsek stanovený zaměstnavatelem. V tomto vloženém časovém úseku je zaměstnanec povinen být na pracovišti.

Přestávky v práci na jídlo a oddech

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Mladistvému zaměstnanci nejdéle po 4,5 hodinách. Tato přestávka může být rozdělena na několik částí v trvání nejméně 15 minut. Neposkytují se na začátku a konci pracovní doby a nezapočítávají se do pracovní doby.

Přestávka mezi jednotlivými směnami

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi jednotlivými směnami nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin v případě zaměstnance staršího 18 let a to za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení.

Bezpečnostní přestávka

Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby. Bezpečnostní přestávka se započítává do pracovní doby i v případě, že připadne na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech.

Pracovní pohotovost

Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle § 140. Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává.

Práce přesčas má svá pravidla

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad 150 hodin ročně pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Víte, že:

  • máte nárok na  4 hodiny měsíčně v rámci pracovní doby k návštěvě lékaře
  • lidé pracující s počítačem mají nárok po 2 hodinách práce na 10-ti minutovou přestávku

Zákoník práce naleznete ZDE≥

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies