Děti a vhodné hry pro rozvoj sociálních vztahů

Pomocí her se u dětí rozvíjí smysl chápání symbolů, které jsou následně schopny používat v reálném světě. Formují svou osobnost, rozvíjí řeč i slovní zásobu a také se učí kontaktu se svým okolím.

Dítě sedící na trávě

Proč jsou hry pro rozvoj dítěte tak důležité?

Nejdůležitějším obdobím pro formování osobnosti je mezi prvním až třetím rokem, kdy si dítě vytváří veškeré modely chování. A právě v tomto období dítěti musíme věnovat maximální pozornost a snažit se mu prostřednictvím vhodně zvolených her dopomoci k všestrannému rozvoji. Je důležité mít na paměti, že každé dítě je jedinečné a individuální. To, co jedno může zvládat bez problému, pro jiné může být překážkou. Buďte proto trpěliví a dejte mu dostatek času i prostoru. Jaké hry jsou vhodné, si povíme níže.

Hry vhodné pro děti od 12 do 15 měsíců

V tomto období dochází k významnému pokroku v rozvoji řeči a rozrůstá se slovní zásoba. Od jednoduchých slov a žvatlání dítě postupně přechází k jednoduchým větám. Vhodné jsou hry s kostkami (vkládání kostiček různých tvarů do odpovídajících otvorů) a také krátká a rytmická říkadla. Je vhodné společně s dítětem sledovat okolní dění a upozorňovat jej na nejrůznější zvuky, předměty, apod.

Hry vhodné pro děti od 15 do 18 měsíců

Nyní je ideální čas na učení poznávání barev, tvarů, zvuků a hry s míčem. Navazujte kontakty s dalšími dětmi a podporujte své dítě v tom, aby samo půjčovalo své hračky. Mělo by se naučit projevovat soucit ve vztahu k jiným dětem a také citlivě zacházet s hračkami či zvířaty. Pokládejte mu nejrůznější otázky a snažte se mu odpovědět na všechno, co jej zajímá.

Hry vhodné pro děti od 18 do 24 měsíců

V období mezi 18 až 24 měsícem věku se rozvíjí motorika - dítě se stává obratnější v takových činnostech, jako je svlékání, oblékání, mytí, navlékání korálků, listování v knize, apod. Vhodné jsou hry pohybové a manipulování s různými předměty (zkoušejte spolu třídit hračky). Naučte jej používat předměty tak, jak to pozoruje u dospělých (panenku vozit, krmit, oblékat, atd.).

Hry vhodné pro děti od 24 do 28 měsíců

Povídejte si s dítětem o tom, co jste dělali včera a nebo v nedávné době - aby bylo donuceno si vzpomenout. Mluvte pomalu a dobře gestikulujte, nekritizujte jeho výslovnost. Doporučuje se navštěvovat různé zájmové kroužky, například v mateřském centru.

Hry vhodné pro děti od 28 do 36 měsíců

Dítě by mělo v tomto období vytvářet vztahy s ostatními lidmi a také se učit, jak se má chovat a co může očekávat v určitých situacích. Klaďte mu otázky typu: „Co se stane, když...", aby se naučilo předvídat. Hrajte si s ním na doktora, učitele, člena rodiny, apod. Podpořte jeho představivost a kreativitu pomocí hudby (podporujte rytmus např. kladívky, bubínkem, zvonečkem), tance, zpěvu (zpívejte známé písničky typu Skákal pes a doplňujte je tleskáním), malování nebo třeba modelování.

Nejoblíbenější stolní hry

Když venku prší - tipy na domácí hry

Strategické hry rozvíjí dětskou kreativitu

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies