Jak získat nezaplacené alimenty na dítě

I když je soudem stanovena výše výživného, pro vašeho ex je to jen cár papíru. A neváhá vám to dát najevo – třeba tím, že na placení alimentů zvysoka kašle a spoléhá na vaši trpělivost a bezzubost českého práva. Je to sice běh na dlouhou trať, ale nevzdávejte se – už v zájmu vašich dětí.

Soudní kladivo s váhou

Nejste v tom sama

Alimenty u nás z různých příčin neplatí asi 40 tisíc lidí (z toho drtivá většina mužů) a ročně je ze zanedbání povinné výživy obviněno zhruba 10 tisíc z nich. Každý šestnáctý trestný čin je tedy neplacení výživného na dítě. Dominantní skupinu neplatičů tvoří rodiče, kteří platit výživné nechtějí, mají špatnou pracovní kázeň nebo se záměrně nechávají zaměstnávat tak, aby výše jejich příjmů byla velmi těžko prokazatelná.

Kdy se jedná o trestný čin Zanedbání povinné výživy

Když rodič

• neposílá výživné

• posílá méně

• hradí výživné nepravidelně

Jaké máte možnosti?

1. Dlužné výživné vymáhat

• Soudním výkonem rozhodnutí na peněžité plnění

• Exekucí podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti

2. Podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu

V zásadě je možné neplnění vyživovací povinnosti řešit oběma způsoby najednou, tedy podáním trestního oznámení i vymáháním dlužné částky.

Kdy podat oznámení

Ze zákona máte nárok podat trestní oznámení v případě, že došlo k neplnění vyživovací povinnosti po dobu čtyř měsíců.

Co říká zákon § 196 Zanedbání povinné výživy

• (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

• (2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

• (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

Co se děje po podání trestního oznámení?

Můžete ho podat na kterékoli policejní stanici. Policie oznámení prošetří, předá státnímu zástupci a ten podá k soudu obžalobu, na základě které proběhne soudní řízení o vině a trestu. Jestliže policejní orgán nebo státní zástupce trestní oznámení odloží, nevzdávejte se - do tří dnů je možné podat proti tomuto usnesení stížnost.

Jaké doklady vzít na policii

• občanský průkaz

• rodné listy dětí

• oddací list, doklad o rozvodu

• doklad o svěření dětí do péče

• složenky či výpisy z účtů

Účinná lítost

Neplatič má možnost vyhnout se odsouzení dobrovolným splacením dlužné částky ještě před vyhlášením rozsudku – viz § 197 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti: Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

Jak postupovat při exekuci?

Podejte k soudu návrh na exekuci platu, případně majetku neplatiče. Návrh sepište nejlépe ve spolupráci s právníkem a podejte k soudu podle místa trvalého bydliště otce dítěte (bývalého manžela). Pokud je to stejný soud, který rozhodl o výši výživného, postačí v návrhu pouze odkázat na číslo rozsudku. Stanovil-li výši výživného jiný soud, bude k návrhu zapotřebí přiložit ověřenou kopii rozsudku. Soud může neplatiči nařídit exekuci např. strháváním výživného z jeho platu nebo prodejem jeho movitého či nemovitého majetku. Ideální je podat návrh na soukromou exekuci, protože soukromý exekutor bude vymáhat částku rychleji než klasický soudní vykonavatel.

Jak to vidí soudce

Skepticky. Podle soudce není totiž trestní soud vázán výší stanoveného výživného, ale finančními možnostmi obviněného. Takže je-li dlužník v opravdu svízelné situaci, může být jeho případ uzavřen bez potrestání.

Neplatič může problémům předejít

Pokud se významně změní finanční možnosti bývalého manžela, např. přijde o práci, měl by ve svém vlastním zájmu podat u soudu návrh na snížení nebo i pozastavení vyživovací povinnosti.

Pomůže OSPOD

Pod touhle tajemnou zkratkou se skrývají orgány sociálně-právní ochrany dětí, což jsou vlastně odbory péče o děti a mládež příslušného pověřeného městského úřadu. OSPOD má povinnost poskytnout informaci o tom, jak při neplacení výživného postupovat.

Dvougenerační bydlení - výhody a nevýhody

Muži na mateřské

Odhalte záškoláka

Jak pomoci šikanovanému dítěti?

Děti a kapesné

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies