Pojištění osob

Život a zdraví jsou tím nejdůležitějším co máme, proto bychom se měli dívat do budoucnosti a zajistit potřebnou ochranu nejen sobě, ale i svým blízkým. Prostřednictvím některého druhu pojištění osob si můžete pojistit to, co je vám nejcennější.

Čtyři ženy opřené hlavami k sobě

Cílem pojištění osob je poskytnout ochranu pojištěného před neočekávanými událostmi. Pojištění osob se dělí podle předmětu, na který se konkrétní pojištění vztahuje.

DRUHY POJIŠTĚNÍ OSOB

Životní pojištění

Životní pojištění se vztahuje na riziko smrti, někdy také na spoření pro stáří. Životní pojištění, to je zabezpečená budoucnost, jistota v životě. Toto pojištění je možné sjednat například jako pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití nebo jako kapitálové životní pojištění, složené z pojistné části a části na spoření.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění se vztahuje na riziko úrazu. Za úraz se podle zákona o pojistné smlouvě považuje neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného. Výplata pojistného plnění je podmíněna přechodným nebo trvalým tělesným postižením (případně smrtí pojištěného).

Veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění se vztahuje na základní zdravotní péči a je stanoveno zákonem.

Soukromé zdravotní pojištění

Soukromým zdravotním pojištěním není myšleno zákonné zdravotní pojištění, ale smluvní dobrovolné pojištění u komerčních pojišťoven. V případě závažné nemoci je člověk závislý na nemocenských dávkách, jejichž výše je obvykle menší než běžný výdělek. Soukromé zdravotní pojištění však kompenzuje tuto ztrátu výdělku (formou denních dávek) a zajišťuje kvalitnější léčbu pacienta.

Důchodové pojištění

Důchodová pojištění pokrývají rizika smrti a invalidity. Nabízí doživotní důchod, invalidní důchod vyplácený v případě invalidity pojištěného, důchod pro pozůstalé. Důchodové pojištění bývá často zaměňováno nebo ztotožňováno s penzijním připojištěním. Penzijní připojištění se státním příspěvkem se však více blíží spoření.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění se vztahuje na nečekané výdaje při cestování. Cestovní pojištění nejčastěji zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění storna zájezdu. Může však zahrnovat i pojištění řady dalších nepředvídatelných událostí. Nejdůležitější složkou je pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí. Z cestovního pojištění jsou pak hrazeny téměř veškeré náklady na ošetření nemocného či raněného.

Věnové pojištění

Věnové pojištění sjednávají obvykle rodiče pro své děti pro snadnější start do života. Pojistné plnění se dítěti obvykle vyplácí v době plnoletosti, ukončení studií nebo v době sňatku. Věnové pojištění může být doplněno o další krytí rizik jako je např. úmrtí rodiče nebo rodičů.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody způsobené třetím osobám. Může se jednat o vyplacení pojistky v případě škody způsobené při výkonu povolání, způsobené provozem vozidla nebo jakoukoliv jinou činností v běžném životě.

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany slouží ke krytí nákladů pojištěného v souvislosti s právními úkony. Jedná se např. o soudní výdaje, náklady na svědky, právníky a soudní znalce, výdaje na cesty k soudnímu řízení a nezbytné služby související s právním procesem.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies