Práva a povinnosti zaměstnance

Jaká práva a povinnosti vůči zaměstnavateli má zaměstnanec je často diskutovanou otázkou. Proto jsme se rozhodli vám zproztředkovat několik důležitých rad, které vám mohou v některých případech pomoci.
Poznámkový blok s tužkou

Služební cesta

Čas strávený na pracovní cestě (bez ohledu na to zda zaměstnanec řídí auto a nebo třeba spí ve vlaku) se vždy počítá jako pracovní doba. Pokud celková délka cesty přesáhne vaši stanovenou pracovní dobu, pak se jedná o práci přesčas.

Bezpečnost práce

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o riziku jeho práce a na informace o opatřeních před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

Bezpečné pracovní prostředí

Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kariéra není všechno, šetřete si zdraví

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Zaměstnanec a povinnosti

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen:

  1. bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin
  2. podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
  3. podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy
  4. oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení

U nás se dočtete o práci a kariéře od A do Z:

Test – jaké povolání se pro mě hodí?

Nejlépe placená zaměstnání

Jak vycházet s kolektivem

Test - umíte se rozhodovat sami?

Práce - životopis o vás mnohé napoví

10 nejzajímavějších povolání

Pracovní smlouva - než podepíšete smlouvu

Síla řeči - umění Cicero

Ušetřete na daních pomocí zaměstnaneckých benefitů

Jak si přivydělat při studiu?

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies