Práva a povinnosti zaměstnavatele

Nedávno jsme vám přinesli důležité informace o právech a povinnostech zaměstnanců. Jak to ale platí v opačném případě? Co vše si může zaměstnavatel dovolit vůči vám, a co nesmí? To se dozvíte právě dnes.
Muži na pracovní poradě

Zaměstnavatel musí dodržovat zákony

Jako podklad k dnešnímu článku jsme použili platný Zákoník práce, tudíž jsou tyto rady závazné a musí se striktně dodržovat. Ze zákoníku jsme vybrali pouze nejdůležitější body, ty se kterými se v běžném životě setkáte nejčastěji.

Práva a povinosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen:

  • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
  • informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis32),
  • zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,
  • sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,
  • jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte,
  • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,
  • nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,
  • zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy33).

U nás se dočtete o práci a kariéře od A do Z:

Test – jaké povolání se pro mě hodí?

Nejlépe placená zaměstnání

Jak vycházet s kolektivem

Test - umíte se rozhodovat sami?

Práce - životopis o vás mnohé napoví

10 nejzajímavějších povolání

Pracovní smlouva - než podepíšete smlouvu

Síla řeči - umění Cicero

Ušetřete na daních pomocí zaměstnaneckých benefitů

Jak si přivydělat při studiu?

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies