Blesk - druhy blesků a co umí

Každou hodinu zasáhne zemský povrch milion blesků. Blesk může dosáhnout až šestkrát větší teploty než je na povrchu slunce. Rozžhavený vzduch expanduje a vytváří tlakovou vlnu - hrom. Je-li prodleva mezi bleskem a zahřměním 5 vteřin a kratší, dejte pozor!
Kupící se bouřkové mraky nad krajinou

Co byste o blesku měli vědět

Blesk je optický jev doprovázející náhlý výboj atmosférické elektřiny, blesk je přírodní úkaz a název pochází z indogermánského slova bhlei = svítit. Blesk letí rychlostí 160 až 1600 km/s a jeho teplota může případně dosáhnout až 30 000 °C.
Tvrdí se, že každou hodinu zasáhne zemský povrch na milión blesků. Nebezpečné je, že během úderu v délce trvání jedné tisíciny sekundy mohou v místě zásahu být velmi vysoká napětí a protékat bleskové proudy vyšší než 200 000 ampér.
Blesk byl odedávna symbol božské síly, ale také božího trestu – antický Zeus zobrazovaný s bleskem v ruce může být chápán jako osvětlující i trestající. Bohyně Afrodité se nahá vynořila z mořské pěny, které se Zeus (=blesk) dotkl bleskem; proto byla nazývána Anadyomené, "vynořující se".

Mračna, bouřky a blesky

Bouřky lze zhruba rozdělit do dvou skupin - bouřky z vedra a bouřky frontální.
  • Bouřky z vedra - vznikají za horkých dnů a nepřinášejí změnu počasí. Meteorologické přístroje zaznamenávají přechod bouřky především poklesem teploty, vzrůstem tlaku vzduchu a nárazem větru.
  • Bouřky frontální - vznikají na plochách, kde spolu hraničí teplé a studené vzdušné hmoty, tedy na zadní straně cyklóny, a přináší s sebou i změnu počasí.

Různé druhy blesků

Čárový blesk

Je dlouhý elektrický výboj (mezi mrakem a zemí nebo mezi dvěma mraky). Začíná vůdčím výbojem, který postupuje z mraku cestou nejmenšího odporu. V určité výšce nad zemí se tento výboj setkává se vstřícným výbojem, vznikajícím a postupujícím ze země. Blesk bývá barvy bílé, ale také modré, červené.

Plošný blesk

Elektrický výboj vzniká mezi dvěma mraky a poznáte ho podle rozptýleného světelného záblesku. Náhle jakoby vzplanou celé plochy mraků nebo se ostře vyrýsují jejich obrysy. Na rozdíl od blesku čárového neuslyšíte zahřmění. Z fyzikálního hlediska je náboj mezi mraky nedostatečný k vytvoření blesku čárového, takže vznikne jen doutnavý výboj.

Kulový blesk

Je vzácná zvláštní forma elektrického atmosférického jevu. Princip kulového blesku nebyl dosud vysvětlen. Tento blesk se podstatně liší od ostatních blesků - sice vzniká obvykle za bouřky, ale může se objevit i za jasného počasí.

Stuhový blesk

Blesk označující elektrický výboj, u kterého jsou kanály jednotlivých složek výboje posunuty větrem.

Růžencový blesk

Elektrický výboj vzniká jen ojediněle, kanál blesku se rozdělí na světelné úseky připomínající kuličky na šňůrce růžence. Každá kulička vybuchuje sama o sobě, takže zvukový efekt je značný.

Nebezpečí v podobě blesku

Nebezpečí pocházející od blesku bychom si mohli rozdělit na technicky podmíněná - selhání bleskem zasažených zařízení, jejichž nefunkčnost potenciálně ohrožuje lidský život, a nebezpečí vyplývající z působení blesku na člověka samotného.
Bezprostřední působení zásahu blesku se netýká jen přímého zásahu člověka výbojem. Může dojít k řadě dalších situací bezprostředně ohrožujících život. To se netýká pouze případu, kdy je člověk zasažen bleskem přímo.

Krokové napětí

Velice nebezpečné může být tzv. krokové napětí. Člověkem může protékat proud i smrtelné intenzity. Zóna představuje přibližně kruh o poloměru 20 metrů. Z tohoto důvodu se při bouřkách ve volné přírodě doporučuje stát s nohama těsně u sebe.

Další nebezpečí hrozí člověku v okolí zasažených předmětů, konstrukcí i budov. Proudy mohou předměty rozžhavit či dokonce roztavit, jiné předměty ohřát na zápalnou teplotu a dokonce i dovést k explozi.

Ochrana před bleskem

Vynálezcem hromosvodu jako zařízení určeného k ochraně budov a jiných objektů před bleskem tím, že jej svádí k zemi, byl americký přírodovědec a diplomat Benjamin Franklin (1706 – 1790). Roku 1750 zkonstruoval hromosvod jako ochranu před bleskem pro domy a lodě.

Princip hromosvodu

Jímače byly určeny pro zachycení blesků, svody pro jejich svedení směrem k zemi a uzemnění k rozptýlení bleskového proudu do země. Princip platí dodnes.

Jak se chovat při bouřce

Předzvěstí blížící se bouřky jsou vystupující kupovitá oblačnost, dusno se zvedajícím se větrem, vzdálené hřmění a blýskání. Blíží-li se bouřka, neměli byste se zdržovat venku, ale včas vyhledat chráněná místa.
Bezpečnou ochranu před úderem blesku poskytují zásadně budovy s hromosvodem, vozidla s celkovou karoserií.
Ta vytváří tzv. Faradayovou klec a poskytuje osádce především jistou ochranu před přímým úderem blesku.
Jinak je každý (bez ohledu na to, jestli jde pěšky, jede na koni, na kole nebo na motorce) úderem blesku potenciálně ohrožen.
V novějších budovách s dostatečnou ochranou před bleskem, nepředstavují bouřky v zásadě žádné nebezpečí ani pro člověka, ani pro techniku. Přesto se při bouřce nedotýkejte kovových rozvodů (např. vodovodního a plynovodního potrubí, rozvodu ústředního topení, elektroinstalací, anténních kabelů, telefonních vedení) zavedených do domu.
Pokud možno netelefonujte, nekoupejte se. Vytáhněte síťové a anténové zástrčky drahých elektronických přístrojů.
Ve volné přírodě jste v nebezpečí, je-li prodleva mezi bleskem a odpovídajícím zahřměním kolem 5 vteřin a kratší.

Další zajímavé články

Kulový blesk jako tichý zabiják
Jak se tvoří nebe
Sahara - tajemná poušť
Zvířata umí zázraky
Amazonka - největší řeka světa
Albíni - lidé i zvířata
Zatmění Slunce

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.2 Počet: 6 Nejlepší: 5 Nejhorší: 2

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies